MODLITWY

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
 Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa
czynimy 5 razy znak Krzyża Świętego.


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zamiast Ojcze Nasz ...

Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Zamiast Zdrowaś Maryjo ...

Matko ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen (3 x)

Słowa Matki Bożej:
Od zaraz dodajcie do każdej Modlitwy, którą kierujecie do mnie następującą prośbę:

Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana.
Matka Boża prosiła o rozpowszechnianie na cały świat tej modlitwy. Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej duszy Płomień Miłości Swojego Najświętszego Serca. Kto odprawia to nabożeństwo uprasza wiele łask.