MODLITWY

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA

(na dużych paciorkach)

O Jezu okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat. Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.

(Na małych paciorkach)

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

... Przez moje rany udzielę wszystkiego o co prosić mnie będziecie ...

Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, jeśli zanurzycie we Krwi Mojej, nabiorą nieskończonej zasługi. Moc Moja jest w Moich ranach.

Rany moje mają moc nad Sercem Boga... posiadając Je, potężnym się stajesz i masz więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją.

Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj tego czynić i za dusze w czyśćcu. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Ranami i za dusze czyśćcowe.

Kto za życia swego czcił Rany Jezusa Chrystusa, korzystał z ich zasług i ofiarował Ojcu Przedwiecznemu za dusze w czyśćcu, będzie miał przy swojej śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie go i ukoronuje jego czoło niebieskim wieńcem Swej Chwały.Amen