MODLITWY

INTRONIZUJEMY JEZUSA CHRYSTUSA W RODZINACH!Najświętsze Serce Jezusa, Zbawiciela naszego!
Wiemy, że chcesz, utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi.
Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do swych domów
i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem.
Do rodzin takich i my chcemy należeć.

Ciebie, Jezu, Królu nieba i ziemi,
uznajemy na zawsze jako Głowę naszych rodzin
oraz poświęcamy się Boskiemu Sercu Twemu.
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę,
poddajemy swoją wolę poprzez zachowanie Twoich przykazań.
Postanawiamy, walczyć z grzechem, bronić świętości
i nierozerwalności małżeństwa,
strzec życia nienarodzonych,
dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży,
walczyć z wadami naszymi,
głównie z pijaństwem, nieczystością
i nieposzanowaniem dnia świętego.

Bądź, dobry Jezu Królem naszych rodzin i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami dolę i niedolę.
Spraw, aby kiedyś całe nasze rodziny na zawsze zjednoczone z Tobą,
wielbiły w niebie miłość i miłosierdzie Twoje.
Przyrzekamy często odnawiać ten akt osobiście
i dokonać uroczystej Intronizacji serca Jezusowego w naszych domach.Przed majestatem Twej potęgi i chwały,
oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu, wołamy:

Króluj nam Chryste!

W koronie państwa polskiego - Króluj nam Chryste!
W sercach Jego obywateli - Króluj nam Chryste!
W rodzinach naszych - Króluj nam Chryste!
We wszystkich obszarach życia społecznego - Króluj nam Chryste!
W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży - Króluj nam Chryste!
W szkołach i programach wychowawczych - Króluj nam Chryste!
W trosce i walce o życie nienarodzonych - Króluj nam Chryste!
W walce z grzechem i obronie świętości i nierozerwalności małżeństwa - Króluj nam Chryste!
W walce z wadami narodowymi - Króluj nam Chryste!
W opiece nad chorymi, słabymi i pokrzywdzonymi - Króluj nam Chryste!
W trosce o pracę i chleb powszedni - Króluj nam Chryste!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Maryjo, Królowo rodzin módl się za nami.
Amen