MODLITWY

I RZEKŁ BÓG...
 

Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności ... A potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i oddzieli wody pod sklepieniem pośród wód i niech oddzieli wody od wód ... itd. ... (Genesis - pierwsza księga Mojżeszowa 1)

... i rzekł Jezus Chrystus Faustynie Kowalskiej:
1. czyn
2. słowo
3. modlitwa.

CZYN-chęć ... i słowo mają wielką moc w całym dziele stworzenia.

SŁOWO - dźwięk, poruszyło cały wszechświat, nadało nowej barwy, potężnej mocy.

Ważne jest zanim będziemy się modlić
...prośmy na cały głos Boga
o intencję swojej modlitwy.

Uważajmy na swoje słowa,
bo od tej chwili płyną one w eter
i nadają swój specyficzny kolor
dla naszej prośby i modlitwy.

Dźwięk porusza wody,
dźwięk kruszy skały,
dźwięk ulecza i koi,
dźwięk jest potężny.

Sam Bóg użył własnych słów w dziele Swojego wielkiego Stworzenia. Zatem jeśli możemy się modlić na głos róbmy to - nada nasz dźwięk tej modlitwie wielką moc.

DŹWIĘK - to twórczość,

MYŚL - to kształt tego dzieła.

MODLITWA - to energia, która jak paliwo jest potrzebna by się wykonało.