MODLITWY

GDY BÓL ZAWŁADNIEGdy ból zawładnie całą mą duszą,
i horyzont się ściemni jak noc,
I serce rozdarte męki katuszą,
Jezu ukrzyżowany, Tyś moja moc.

Gdy dusza bólem zmroczona,
Wytęża siły i walczy bez wytchnienia,
A serce w udręczeniu gorzkim kona,
Jezu ukrzyżowany, nadziejo mego zbawienia.

I tak dzień po dniu upływa,
A dusza kąpie się w goryczy morza,
I serce się we łzach rozpływa,
Jezu ukrzyżowany, Ty mi świecisz jak zorza.

A gdy kielich goryczy już się przelewa,
I wszystko wobec niej jest sprzysiężone,
A dusza ogrójcowe chwile przeżywa,
Jezus ukrzyżowany, w Tobie mam obronę.
Gdy dusza w poczuciu swej niewinności,
Przyjmuje od Boga te dopuszczenia,
Wtenczas serce jest zdolne odpłacić się miłością za przykrości.
Jezu ukrzyżowany, mą słabość we wszechmoc zmieniaj.

Faustyna Kowalska