MODLITWY

EGZORCYZM
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Najbardziej obdarowany przez Boga Anioł Lucyfer wypowiedział Mu posłuszeństwo "Nie będę służył." Chciał być Bogiem. Odrzucił Bożą Miłość i błogosławieństwo. Pycha i żądza władzy doprowadziła do tego, że stał się nieprzyjacielem Boga i ludzi. Po zniewoleniu i upadku człowieka stał się księciem tego świata, właściwy władca, którym miał być człowiek poddał się jego władzy. Lucyfer dobrowolnie stał się szatanem. Większość ludzi na świecie szatan karmi prochem tej ziemi, pragnieniem władzy, bogactwa, zmysłowych przyjemności, namiętności, zazdrości, nienawiści do Boga i ludzi, pychy i głupoty. Szatan krzywdzi człowieka i odwodzi go od najwyższego dobra - Boga. Nie wolno się bać szatana i jego mamideł. Bać się trzeba tylko swoich własnych złych czynów. Każda wątpliwość w Moc Bożą z człowieka strony daje przewagę szatanowi. Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem, unieszkodliwił działanie złych mocy. Był też największym egzorcystą. Swoją śmiercią na Krzyżu i Zmartwychwstaniem pokonał całkowicie szatana. Następnie udzielił tej władzy apostołom i uczniom.

Egzorcyzmy powinny być odmawiane w czasie choroby, klęski żywiołowej, wojny i w różnych sytuacjach i zagrożeniach przynoszących szkodę ludziom, zwierzętom i rzeczom. Należy prosić o pomoc Jezusa Chrystusa, Jego Niepokalaną Matkę, Archanioła Michała i Chóry Anielskie.

Jezus Chrystus:

Chcę wam ukazać jaka broń obezwładnia szatana najbardziej i najmocniej: wasza pewność, że jesteście kochani przeze Mnie i otoczeni moim Miłosierdziem. Odwołanie się do Mojego Miłosierdzia obezwładnia szatana, ponieważ on wie, że to jest prawda. Chciałby tylko zachwiać waszą pewność, wykazując wam waszą słabość, wasze braki i uwypuklając wasze wady przed waszymi oczami. To jest prawda, że je macie, ale gdzież jest znak równania między waszą nędzą a moim Miłosierdziem? Pamiętajcie, że on jest waszym oskarżycielem przede Mną i ponad to nic nie może. Jesteście obmyci Moją Krwią, przebywacie wewnątrz mojego serca a nie poza nim i nic was z niego usunąć nie zdoła, bo nawet gdybyście to teraz sami zrobili w pełni zdecydowania woli, Ja będę wam pamiętał to, że kiedyś kochaliście Mnie i służyliście Mi. Dlatego myślcie logicznie, nie możecie się bać a wszystkie wasze lęki są wam narzucone (przewrotnie) i nie mają żadnych podstaw.

Św. Archanioł Michał:

Przybyłem dziś na polecenie Ojca Przedwiecznego, by wam powiedzieć słowa o Egzorcyzmie, o mojej osobie i mojej pomocy dla świata. Proszę was wzywajcie mnie codziennie i proście o pomoc. Jestem gotów wam pomóc przed złymi duchami i ich podstępnymi napaściami. Jedną z wielu pomocy jest Egzorcyzm, który powinniście odmawiać codziennie o ile to możliwe: rano i wieczorem. Kiedy odmawiacie Egzorcyzm, to wypowiadajcie słowa odnoszące się do tajemnicy Krzyża.

Ta modlitwa zawiera wszystkie tajemnice wiary chrześcijańskiej. To jest potęga. Ta modlitwa jest bardzo ważna, zwłaszcza teraz, kiedy na ziemi trwa ciężka walka i praktycznie całe piekło jest na ziemi. Szatan walczy zawzięcie o każdą duszę. Róbcie użytek z wody święconej. Jest to jeden z najważniejszych Sakramentaliów, przed którym uciekają złe duchy. Dlaczego przestaliście kropić wodą święconą przy każdej Mszy Świętej? Dlaczego zabraniacie odmawiać Egzorcyzm? W ten sposób dajecie wolną drogę złym duchom. Zwracam się do was jako obrońca Kościoła, jako ten, który ma stoczyć wielkie walki - z tym powtarzającym się upomnieniem: kropcie wodą święconą i odmawiajcie Egzorcyzm. To jest broń. To jest moc prawdy i Miłości Bożej. Nadchodzi decydująca bitwa. Zwycięzcami będą tylko ci, którzy nadal kroczą drogą Prawdy i Miłości, którzy pod płaszczem Maryi szukają schronienia i którzy z Różańcem w ręku przez modlitwę zdobywają sobie ochronę ze strony nieba.

cdn...

Vancouver
11 Nov. 2007

WIESŁAWA