MODLITWY

BALSAM Z GILEADY
 

Miłości Boża, nieśmiertelna Miłości. Promieniem Twym otul wszystkich. Ześlij z góry współczucie by podnieść wszystkich w górę dzisiaj! Pełnią twej mocy ześlij Twe wspaniałe promienie na ziemię i wszystko na niej, gdzie życie staje się być w cieniu. Niech Światło Boga buchnie płomieniem, by uwolnić ludzi od bólu. Podnieś i odziej ich Boże w potężne Imię Twoje - JAM JEST.