MODLITWY

AKT PRZEBACZENIA

Jam Jest działającym tu przebaczeniem.
Usuwam wszelkie zwątpienia i strach.
Na zawsze uwalniam ludzi
Skrzydłami Boskiego Zwycięstwa.

Jam Jest, który woła pełną mocą,
o Przebaczenie w każdej chwili.
Na wszelkie życie wszędzie
wylewam łaskę przebaczenia <3x

I w pełni wiary świadomie przyjmuję,
niech się tak stanie <3x
tu oto i teraz. 

Moce potężne na wieki trwałe,
wszechmocne, czynne, rosnące w zasięg
świat ogarniając,
aż wszyscy osiągną Światło i Wolność.
Oświecenie.

Umiłowany Jam Jest <3x

Ojcze przebacz mi
jak i ja przebaczam
i wybaw mnie
od wszystkich ograniczeń.

Niech się tak stanie <3x