MODLITWY

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEJ
(Ułożony przez Maksymiliana Marię Kolbego)
 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzeszników i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeśli zechcesz mnie całego bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano,

"Ona zetrze głowę twoją"

jako też,

"wszystkie herezje samaś zniszczyła na tym świecie"

abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepiania i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach a w ten sposób do jak największego rozszerzania błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

I daj mi pomoc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałaś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałaś ją od wszelkiej zmazy, daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.