MODLITWY

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o Miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich nóg i dziękuję Ci za wiele dowodów Łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.

W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się, o Najukochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.

Ja ... przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski z całych mych sil i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak aby Twa krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczona i uwielbiona. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za te liczne profanacje i znieważania, które ludzie Twojej Najdroższej cenie naszego Zbawienia zadają.

O ! Gdyby można było moje własne grzechy i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie, o Najdroższa Krwi, kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić! Patrz, o Najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy Święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.

Pokrop, o Boski Zbawicielu, Twoją Najdroższą Krwią mnie jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawienia od zaraz całym sercem miłowali i cenę naszego odkupienia po wszystkie czasy jak najgodniej czcić mogli.