MIECZ PRAWDY

ZAUFAJ BOGUCzujesz zwątpienie w sobie
odnosisz wrażenie
że Bóg cię opuścił
a świątynia twojego ducha stoi pusta...

Nie lękaj się
Bóg znajduje się w twoim sercu
żyje w tobie
wibruje, oczyszcza cię
ukrywa się w twoim cieniu
bez względu na to czy twoje serce
rozpoznaje Go czy nie...

i ten twój oddech
takie nieustanne muśniecie wiatru
a ile życia ci daje
uwalnia cię z twojego więzienia
wypycha z cienia w światło
jest twórcą twojej wewnętrznej mądrości
codziennie zagląda ci głęboko w oczy...

ileż to razy wsłuchujesz się w ten oddech
ileż to razy czujesz
jak twoje serce tańczy w jego rytmie
jest nierozłączną częścią twojego istnienia
dodaje ci pewności, zaufania
składa u twoich stóp obietnicę przebudzenia
i niesie cię na swej wiecznej fali
aż do końca życia...
i jeszcze dalej... do nieskończoności...

niezgłębiony stwórczy potencjał
który cię ciągle przemienia
i buduje w tobie kanały do wiecznego życia...

To Bóg przygotowuje ciebie
do wejścia do Jego Królestwa
z początku zachęca, oczyszcza
chociaż ty się na Niego tak gniewasz
nie chcesz bólu, cierpienia...

ileż to razy w życiu stajesz się otwartym polem bitwy
z samym Panem Bogiem?
to ty mu próbujesz wyznaczyć granice
narzucasz swoje żądania, pragnienia
dyktujesz warunki

lecz jeśli byś znał Jego plany i zamiary
nawet byś nie szemrał
i oddychał tym Bożym Oddechem
i pozwolił Mu aby cię kształtował...

jak daleko sięga twoja roztropność, mądrość,
czy potrafisz określić ich rozmiary,
czy tylko tak ci się wydaje?

Zachowaj czystość swoich myśli
swoich czynów
otwieraj w sobie piękne cnoty
bez kłamstwa, oszustwa, intrygi
staraj się prowadzić święte życie
a wówczas i twoje jarzmo będzie lekkie

bo ten oddech, który wpływa w ciebie
nie zmąci twojego wewnętrznego spokoju
ukoi duszę, serce, przywoła miłość
będzie dla ciebie rozkoszą...

jeśli cię coś nęka, zwróć się do Boga
a On przywoła w tobie spokój i ufność
... i ból życia będzie mniejszy
kiedy zaufasz Bożemu Miłosierdziu!

Namaste

Vancouver
20 Sep. 2014

WIESŁAWA