MIECZ PRAWDY

Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Żaden człowiek na tym globie
nie zrobił nic mądrego
bez natchnienia Ducha Świętego.

Duch Święty działa w czystym sercu,
obdarza pełnią światła,
aby nasze ludzkie i boskie tajemnice stały się jasne
… a to co nie możemy uchwycić stało się oczywiste.

Ale uważaj człowieku, abyś nie rozdrażnił Ducha Świętego…
aby się nie odwrócił od ciebie,
z przyjaciela może stać się twoim wrogiem
i może wypowiedzieć ci wojnę,
… jeśli będziesz sobie z Nim pogrywał.

To nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego…
ponieważ Bóg przelał swoją miłość do naszych serc…
stwórz więc czyste serce i odnów swoją duszę,
a Duch Święty opowie ci Prawdę o tobie samym.

Jakiego dopuściłeś się błędu…
co jest dla ciebie niebezpieczne
a co doskonałe
… ponieważ jesteś cały w Duchu.

Duch Święty może objawić ci Prawdy w różnych kolorach…
w różnych miejscach… w różnych językach…
aby podnieść cię człowieku z dołu,
uwolnić od ignorancji i niewoli urojeń.

Czym większe urojenia w głowie,
tam nie ma Ducha Świętego…
i błąkasz się po krainie własnej ciemności…
i widzisz tylko czerń
i daleko jesteś od Żywej Prawdy.

Tańczy Duch Święty w twoim sercu pełnym rzeczywistości
i śpiewa w tańcu swoje mądre pieśni…
i wyznaje ci człowieku niewiarygodne tajemnice,
a z Nim tańczy nasza wiara,
bo nie ma już wątpliwości,
czyim jest naczyniem.

Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga
i wszyscy mamy obowiązek czynienia dobra…
każdy powinien kroczyć ścieżką pokoju…
i nieść miłość w swoich ramionach.

I baczcie, aby was nikt nie zwiódł,
bo wielu będzie wam mącić w głowie…
i będą fałszywi prorocy…
lecz kiedy wpuścisz do serca swojego Ducha Świętego,
ten napełni was Duchem Prawdy.

Dobry człowiek nie jest zdolny do linczowania, zadawania bólu…
daje innym to co absolutnie dobre, piękne…
niesie przesłanie o miłosierdziu…
nawet wówczas, kiedy inni zadają mu wielki ból.

Duch Święty szuka drogi do każdego serca…
a ty tylko pomyśl człowieku,
czy wybrałeś właściwą drogę
i odpowiedniego nauczyciela.

Namaste

Vancouver
13 May 2018

WIESŁAWA