MIECZ PRAWDY

WYDOROŚLEJ! BÓG NIE
BĘDZIE SIĘ Z TOBĄ CACKAŁ!
(NAPISY PL) (VIDEO)

Wydoroślej! Bóg nie będzie się z tobą cackał!