MIECZ PRAWDY

WIEŻA MĄDROŚCI

Mądry człowiek zwraca uwagę na problemy innych ludzi...
rozumie ich zatroskanie i staje się dla nich wyspą,
której nie pochłonie żaden potop...
i spokojnie mogą na niej osiąść,
bo ten nie zostawi ich w potrzebie.

Głupi i nieświadomy
pilnuje tylko swoich skarbów
i te uważa za najlepsze...
nawet jak puścił przyjemności ziemskie,
to oddaje się przyjemnościom zmysłowym
i tak głosi na prawo i lewo, że osiągnął wielkie szczęście.

Mądry człowiek, chroniący skarbu innych
wspina się na wysoką górę, na wieżę mądrości...
i bywa, że zdobywa ją z wielkim trudem, często płacze...
nie nad sobą, tylko nad losem innych...
bo ze swojej góry dobrze widzi frasobliwy i głupi tłum...
robi wszystko aby ten tłum wyprowadzić z niewoli na wolność,
i zmienić na tłum szlachetnych.

Głupi szybko przemierza swoje życie na prędkim koniu
nie dostrzegając prawdziwego sensu swojego życia...
a to jest ścieżka dla bezmyślnych...
i długie jest istnienie głupców,
którzy nie znają subtelnych Prawd
i to ci ludzie są największymi wrogami samych siebie...

Namaste

Vancouver
29 Apr. 2016

WIESŁAWA