MIECZ PRAWDY

W OBRONIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Czy człowieka godność zależy od jego statusu społecznego, płci, wyszkolenia, tytułu naukowego, stanowiska, konta bankowego, rasy, religii ... co odgrywa kluczową rolę w jego godności?

Godność człowieka jest stworzona na podobieństwo Boga, jest niezbywalna, i nie tracą godności osoby którym brakuje życiowych sukcesów, które żyją w ubóstwie, wyznają inne religie, kiedy są niepełnosprawne.

Każdy człowiek jest dzieckiem Boga i wszystko w nim zostało stworzone na Jego obraz i podobieństwo. I co by drugi człowiek nie powiedział nie jest w stanie kiedykolwiek usunąć tej godności, choćby pracował dzień i w nocy aby ją w drugim człowieku wymazać ... w przeciwieństwie szacunku do życia, który łatwo można zeszmacić.

Nawet wówczas kiedy dwoje ludzi mają odmienne myślenie, czerpią inspiracje do życia z różnych źródeł, Bóg jest równy w ich godności i żaden człowiek tego wymazać nie może. A nawet ciąży na nim odpowiedzialność za poszanowanie drugiego człowieka.

Odpowiedzialność jest obowiązkiem każdego z nas, kto uważa siebie za „prawdziwego człowieka” do poszanowania, uznania i postrzegania ludzkich praw ... i daleko zaszedł na swojej drodze ten, kto postrzega jego prawa, nie niszczy ich, a jeszcze dalej ten, który ich broni, ponieważ tylko w ten sposób możemy zbudować prawy i sprawiedliwy świat.

Niestety, współczesna cywilizacja całkowicie zapomina o prawdziwej naturze człowieka i jego prawach, a nawet go całkowicie niszczy. To nie powinno mieć miejsca w „prawdziwym” życiu, szczególnie w świecie, gdzie mówi się o poszanowaniu godności, praw człowieka, prawdzie i wolności wobec wszystkich ludzi na świecie. To już nie jest nawet 1 Deklaracja Praw Człowieka, ale wynika z faktu, że każdy rodzi się z równej godności i nie powinien być przez nikogo upokarzany.

Tylko godność człowieka może go głęboko uczłowieczyć ... a dzisiaj na ludzi została rzucona gęsta sieć wyrachowanego upokorzenia wobec całych grup społecznych, osób, zostały nałożone przeróżne formy zniewolenia i szereg ludzi a nawet całe kraje zaliczają się do wykluczonych, marginalnych, mogą być tylko robotnikami wyższej klasy czyli ludzkich elit, którzy wyznaczają wykluczonym przestrzeń do życia. Spychają ich na bardzo nędzne pozycje niszcząc ich psychicznie, emocjonalnie i fizycznie. I co jest przerażające, że takie prześladowania są praktykowane nie tylko przez ludzi dorosłych, już w szkołach podstawowych zaczyna kiełkować ten model życia, z biegiem czasu z tej grupy wyłania się silniejsza osobowość, która stanie jako przywódca swojej grupy-elity i czyni z siebie środowiskowego dyktatora.

I tak to, co w człowieku najcenniejsze, szeroko utarta godność i poczucie własnej wartości stało się zniewolone przez „nadludzi”, którzy mają większe poczucie własnej godności, która to każe im upokarzać i prześladować słabsze istoty ludzkie. I na nic zdaje się tu sprawiedliwość, kiedy niesprawiedliwość toruje drogę takim ludziom.

W relacjach między ludźmi wielką rolę odgrywa słowo, któro jest największym narzędziem na tej drodze i daje wielką siłę komunikacji między ludźmi ... i po to Pan Bóg dał nam tą mowę abyśmy mogli do siebie po ludzku przemawiać, by nasze codzienne życie było lepsze i pełniejsze.

Mowa - klucz do wspólnej komunikacji, wyrażenia swoich myśli, dążeń, zawiązywanie przyjaźni ... i fajnie jest jak możemy mówić szczerze ze swojej duszy a ktoś potrafi nas słuchać i właściwie zrozumieć. Mowa, każdy z nas ma ten wrodzony dar ale jakie będą nasze słowa, wersety, to już zależy od nas. Musimy pamiętać, że tak nas zapamiętają ludzie, bo twarze się zatrą a słowa pozostaną i żadna siła na świecie nie będzie w stanie ich zniszczyć, szczególnie kiedy mają nam coś ważnego do przekazania.

A jaki język komunikacji ma dzisiaj współczesny człowiek? Przybyło nam mnóstwo słów a nawet ludzie znają mnóstwo obcych języków, ludzie pilnują się nawzajem aby je prawidłowo wypowiadać, aby nikt się nie pomylił nawet o sylabę, aby pisać bez błędów ale to wszystko na próżno, gdyż i tak większość świata nie może się ze sobą dogadać. Trudno znaleźć ludziom właściwe słowa, pojawia się w ich rozmowach sarkazm ... a obecnie najczęściej używają wulgaryzmów, obelg, brak w ich wypowiedziach uporządkowania, konkretnej myśli. Klepią co im ślina na język przyniesie i ich mowa jest płaska, mechaniczna, chociaż często ludzie próbują czynić wygibasy słowne aby uchodzić za bardziej mądrych, a to czyni ich tylko bardziej niezrozumiałymi i trudno tu kogoś oczarować własną osobą jak z ust leje się potok wyzwisk, obelg, wulgaryzmów, a tylko zwróć takiej personie uwagę powie ci, że tobie brak duchowości ... to obecnie największy argument szatana aby zamknąć drugiej osobie buzię! To jest jeden z koronkowych argumentów rodem z samego piekła.

Takim sposobem właśnie ci ludzie określają swój stopień człowieczeństwa, czasami nie rozróżnia się ich od wielkich degeneratów, którzy już dawno zatracili w swoich sercach uczucie miłości.

Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, więc oznacza to, że człowiek posiada i tą zdolność aby w nim zamieszkiwał Duch Boży, tym samym odzwierciedla miłość do innych ludzi, obdarza ich szacunkiem. Mówi się, że nasze ciała są świątynią Boga, dlatego należy szanować to ciało a tym samym godność człowieka. Chociaż zwierzęta są niżej swoją formą niż ludzie to mimo wszystko mamy je traktować z szacunkiem, nie wolno ich torturować i być dla nich okrutnym. Jak człowiek szanuje zwierzęta, jaką wobec nich wyświetla godność, taki jest wobec innych ludzi i demonstruje to swoją postawą i zachowaniem własnego umysłu i serca.

Ale niestety obecnie w ludziach bywa więcej okrucieństwa niż w dzikich zwierzętach, każdego dnia pokazują swoje pazury, tak do zwierząt jak i do ludzi. A przecież w ludziach powinno być więcej godności, poszanowania ... i przypatrz się sobie człowieku ile w tobie człowieka a ile dzikiego zwierzęcia? I pomyśl sobie w ciszy, coś ty z siebie uczynił!? I kto ci dał prawo abyś znęcał się nad zwierzęciem a tym bardziej nad drugim człowiekiem? I tylko popatrz jaką wynaturzoną duszę trzymasz w swojej świątyni. Zastanów się, co ty sobą prezentujesz? Z czego jesteś taki dumny, że umiesz komuś porządnie dokopać, zranić, opluć ... ? I smutne to ale twoim dowodem na to, że jesteś człowiekiem jest tylko twój paszport w kieszeni.

Jesteś takim człowiekiem jaki masz szacunek do całego świata. Jak można własnym zachowaniem czy językiem torturować drugiego człowieka? Jak można zaszczuć go na śmierć?

A takie metody są obecnie powszechnie stosowane w komunikacji między ludźmi, albo cię oskarżają albo przesłuchują... i wcale nie musisz się z niczego tłumaczyć ... i tak obleką cię w swoją „prawdę” i według niej osądzą. Człowiek może własnym językiem zaszczuć innego na śmierć i takie metody są obecnie coraz częściej stosowane nie tylko w polityce, gdzie toczy się wojna między jednym i drugim stołkiem ale i wśród bliźnich ... i nie ważne kim będzie następna ofiara, wszystko jedno ... niektórzy są bardzo rządni wojny i krwi. Martwimy się o pokój, dobrobyt a co uprawiamy w swoim życiu? Przemoc!

Torturowanie ludzi nawet językiem jest głównym zaprzeczeniem ludzkiej godności. To ta forma komunikacji niszczy własne człowieczeństwo, własną osobowość. Torturowanie innych wyzwala ból i cierpienie, zarówno psychiczne jak i fizyczne ... i wiedzą o tym zwyrodnialcy i mają w tym własną satysfakcję, potrzebna jest im energia z naszego cierpienia aby mogli dalej żyć.

I jak się ma prawda o człowieku, który walczy o wolność i dobrobyt dla innych ludzi a potrafi wykrzyczeć drugiemu publicznie i jeszcze jaki jest z siebie dumny - wynoś się stąd, bierz swoją miotłę i do Vancouver wiedźmo, naprawdę słowiańska gościnność naszego polskiego narodu, cytuje tu tylko słowa doktoryzowanego Macieja Pokory (nie mylić z Dr medycyny), który właśnie tak rozstawia ludzi po kątach do spółki z własną blogową elitą. I jak tu odróżnić od tego chorego wycia normalny dźwięk człowieka? To są już oprawcy, którzy nie liczą się z nikim i z niczym! I co można pomyśleć o ludziach, świadkach tego czynu, kiedy nikt nie potrafi ująć się za drugim człowiekiem ... a wszystko tylko dlatego, że dałam link do Terapii Gersona, tyle było mojej winy. I kim są niemi świadkowie, którzy swoją postawą tylko wzmacniają działanie kata i jeszcze dorzucają swoje kwieciste teksty pełne ironii aby osłabić ofiarę odczłowieczania?

I można tu polemizować, że czynią tak tylko psychicznie chore osoby ... ale dla naszej cywilizacji jest to już wielka tragedia, skoro tacy ludzie dorwali się do władzy, kiedy już nikt nie ma odwagi wstawić się za drugim człowiekiem, bo boją się psychopaty. Kiedy ten proces dehumanizacji zaczyna wkraczać w większą grupę to już mamy się czego wszyscy bać! Znaczy, jest to już poważny cios dla naszego życia, została utracona nad nim cała kontrola a to oznacza koniec naszej cywilizacji.

I możemy sobie głosić wzniosłe hasła, piękne doktryny: prawda zwycięży ... ale niestety póki co ta prawda jest utopiona w głębokim błocie i leżakuje tam w wielkim bólu i skąpana we własnej krwi.

Dzisiaj ludzkie wynaturzenia sięgnęły zenitu, nastąpiło końcowe obdzieranie człowieka z jego resztek godności, pozostawienia go nagim, ponieważ tak umyśliło się komuś który czuje się ważniejszy, doszedł do władzy, jak już nie ma ważnej pozycji w świecie to chociaż porządzi na blogowym necie! A wszyscy inni muszą tak tańczyć jak on zagra, wszyscy muszą mu być poddani, i won wszyscy ci, którzy tu przybyli z innej partii czy odmiennie myślą. Ci według blogowego sądu zasługują na potępienie ... toteż dręczy się i prześladuje inną osobę w wyrafinowany sposób ... takich zwyrodnialców przybywa nam każdego dnia w dobie internetu całe pęczki, i zawsze znajdą swoje niezbite argumenty aby wykończyć drugiego człowieka. Był to między innymi powód dlaczego z naszej strony zniknęła Księga Gości.

Ale ciebie zwyrodnialcu nic nie usprawiedliwia ... jeśli jakiś człowiek nie potrafi żyć zgodnie według przyjętych społecznych norm i praw człowieka musi być usunięty ze środowiska, ponieważ swoją postawą niszczy wokół siebie życie.

U współczesnego człowieka w warunkach w jakich żyjemy tempo jego wynaturzenia jest tysiąc razy szybsze niż było poprzednio, toteż z tego wnioskuję, że już wkrótce nasz ludzki gatunek upadnie. Zwyrodnienia ludzi są już widoczne w każdym środowisku ... oczywiście zwyrodnialec przeszedł już mutacje genów, która zachodzi tylko i wyłącznie pod wpływem tego człowieka i na jego własne życzenie. Dzieje się to zawsze kiedy nie potrafi w porę wyhamować swoich agresywnych zachowań. Dryfując na swojej nowej sadystycznej fali degeneruje swój mózg i rozpoczyna się jego nowe życie, staje się nowym gatunkiem. To ci ludzie mają przydomki diabły, i te diabły pracują mocno aby zakończyć naszą cywilizację.

Diabły to nowa społeczność, rodzi się nowa cywilizacja. I jak by to zwał ... satanizm .... NWO ... to nie ma już większego znaczenia. Jednym słowem nasza cywilizacja jest już na wymarciu i widzę to coraz jaśniej ... bo niestety ta wredna mutacja przechodzi na przyszłe pokolenia. A ta diabelska mutacja niesie cierpienie i śmierć i tworzy silną strukturę nędzy człowieka.

I jeśli człowiek w porę nie zrobi czegoś sam z sobą, kiedy nie odwróci tego procesu daremne są nasze wszystkie starania o lepsze życie. Wyniszczający rak już się ukształtował i potrzeba nie jednego oczyszczenia by go uzdrowić.

Żyjemy w bardzo trudnym środowisku, brak nam stabilności, na każdym kroku towarzyszy nam kpina i ironia, to są zwiastuny naszego nowego życia a te niosą choroby i śmierć. Człowiek sam się niszczy ... i nie szukaj winnych wokół siebie, tylko się zastanów jak siebie naprawić! Jeśli tego w porę nie zrobisz, doprowadzisz tylko własne życie do katastrofy. Krzyż naszego dnia, który prowadzi do zapaści świata prowadzi właśnie przez takich ludzi. Można jeszcze wybrać inny Krzyż i iść prawą drogą, a ten nas wyciągnie z tej otchłani. Ale ile ludzi za Nim podąży?

Degeneracja ludzi była już nie jeden raz w ludzkiej historii, zawsze wówczas kiedy zostawała zakłócona naturalna równowaga, stąd też katastrofy.

Toteż wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę i wzrasta w nich gniew, bunt, pragną zatrzymać zwyrodnialców, ograniczyć ich działania ponieważ czują, że nasza cywilizacja jest już na krawędzi przepaści

Toteż zawalcz o godność każdego człowieka, jeśli chcesz jeszcze pożyć w miarę godziwie na tej planecie. I nie bójcie się żydowskich czyścicieli tylko własnego umysłu.

I szkoda, że niektórzy polscy blogerzy dają przyzwolenie na takowe działania na swoich blogach, szkoda, że ze swoich blogów pozwolili zrobić takie ścierwa, i chociaż nagłówki tych blogów wyglądają bardzo rzetelnie "Monitor Polski" Tego nie przeczytasz w ścierwomediach!". Rzeczywiście ten blog stał się "ścierwomediem" i dzieją się tu ciekawe rzeczy, gdzie wylewa się na głowy ludzi całe wiadra pomyj. Nic też dziwnego, że zatonęło w nich hasło, które wisiało jeszcze wczoraj "Prawda zwycięży."

3 Apr 2013

WIESŁAWA