MIECZ PRAWDY

TYLKO TWOJA DUSZA

Każdy człowiek na tym globie ma swoją ścieżkę
chociaż wszyscy żyjemy na tym samym terytorium...
przyszliśmy na tą Ziemię w jakimś celu
chociaż nie każdy pojmuje swoje istnienie.

Duchowe przebudzenie to cel tej podróży
i nieodwracalnie zmienia świadomość człowieka...
ale aby tego dokonać należy wyjść z wybujałych marzeń,
z wiecznego poszukiwania szczęścia, sukcesu i sławy...

jeśli człowiek tego nie zrobi
uwięzi siebie w iluzji nie tylko materialnej, również duchowej...
bo często ubierając duchowy habit
nadal błądzi po swoim świecie marzeń
i szuka mocnych wrażeń, tym razem w duchowej sferze
ale ważniejsze dla niego jest życie materialne... i ciało fizyczne
... i zapomina o swoim świecie wewnętrznym.

Przebudzenie duchowe, czyli wyższa instalacja świetlna człowieka
przenika do niego światło już nie z tego świata...
po to aby coś w sobie więcej poczuł, zrozumiał,
poznał swoje istnienie...

człowiek musi zobaczyć swoje życie jako całość
i poznać Prawdę o Jedności...
i niech się człowiek nie zachwyca tylko Światłem Chrystusowym
i dalej tkwi w swojej ciemni...
niech popatrzy na tą swoją ciemność,
niech zrzuci własne zasłony.

Nie ma na tym globie
czegoś takiego jak krańcowe duchowe osiągnięcie
i dyplom na całe życie...
nasza duchowa droga trwa do końca ziemskiego życia
i na niej kształtuje się nasza duchowa moc
... dopóki serce w nas bije.

Człowiek przychodzi na ten świat nie dla pustego życia,
najważniejszą rzeczą do zrobienia to jego duchowe przebudzenie...
i w zasadzie to ono jest najważniejszą rzeczą do zrobienia,
i jedynym celem naszego istnienia...
dopóki tego nie uczynimy nasze życie będzie jak w kieracie.

Jeśli człowiek zbyt ambitnie buduje swoje cywilizacje,
niestety przychodzi czas i ta kończy tragicznie swoją fizyczną formę,
rozlatuje się w pył i miesza się z piaskiem pustyni,
roznosi ją wiatr... i płacze po niej człowiek.

Ale to wówczas przebudza się...
wówczas patrząc na zewnątrz zagląda do swojego wnętrza...
i zaczyna się dla niego ciężki proces... rośnie jego świadomość...
i wszystko się zmienia...
i wszystko jest inaczej niż miało być...

pamiętaj, nikt nie nauczy cię być duchowym...
nie znasz takiego nauczyciela...
tylko twoja dusza wie jak się po tej krainie poruszać...
wie jak cię przebudzić...
wie jaką Prawdę ci pokazać
i na którą drogę wprowadzić
abyś człowieku doszedł do celu.

Vancouver
9 Aug 2019

Namaste

WIESŁAWA