MIECZ PRAWDY

TWOJE ŚWIATŁO

Boże, to Twojego światła rozpaczliwie potrzebuje świat
to dzięki niemu i nasze lampy palą się jasno
i nie możemy się zagubić...

to Twoje światło rozpala miłość w naszych sercach
przegania ciemność i pokazuje kim jesteśmy...

i gdziekolwiek jestem Twoje światło mówiące przeze mnie przenika ciemność
i penetruje głęboko w moich codziennych wydarzeniach...

dzięki Twojemu światłu budzę głębokie pragnienia
i ma Bóg wobec mnie plan, od pierwszego dnia
i o tobie również nie zapomina...

i cierpliwości przyjacielu
i ty otrzymasz światło życia
Bóg stworzył cię w idealny sposób
i chociaż Bóg wydaje ci się poza twoim zasięgiem
a ty się czujesz jak rozbite naczynie
i chociaż jeszcze w twoich żyłach płynie strach i chaos
i chociaż twój głos krzyczy z bólu
to nadejdzie taki czas
że światło Boże przywróci twoje szczęście
da ci lepsze życie zbudowane z miłości...

ponieważ to Bóg podnosi cię
i podtrzymuje Swoją siłą
nie odwrócił się od ciebie
pozostał z tobą w tych czarnych chwilach
kiedy wszyscy odwrócili się i poszli sobie...
to Bóg wypełnił twoje samotne serce swoim echem
pokazywał jak zburzyć mur zbudowany z ciemności
i jak budować nowy z pokory i miłości...

Dzięki Ci Boże
za wszystko co dla mnie czynisz
nawet wtedy, gdy moje serce odbiega od Ciebie daleko...
jednak moje serce należy do Ciebie na zawsze
moja wiara jest silna
bo wiem, że w tym świecie dostanę wskazówki od Ciebie.

Namaste

Vancouver
22 June 2015

WIESŁAWA