y
 
MIECZ PRAWDY

TWOJE DUCHOWE SERCE

Jeżeli chcemy duchowo wzrastać,
sami musimy do tego dążyć,
sami musimy chodzić tymi drogami...
nikt tego za nas nie zrobi!

W dodatku my sami musimy wybudować własną drogę
... solidną, dobrą, każde jej złe wykonanie zemści się na nas...

musimy zaprzestać zła, stronić od niego
i samemu stać się czystym,
nie mylić dobra ze złem, nie mieszać gniewu z miłością,
spoczywać w prawdzie i podnosić własne miłosierdzie!

W człowieku ważne jest serce
... to jego duchowe serce,
które jest punktem wszystkiego
... centrum naszego duchowego bogactwa,
naszym wielkim skarbcem,
w którym znajdują się wszystkie skarby.

Nasza duchowa energia wzrasta poprzez nasze święte kanały,
buduje w nas nowy dom... dom wspaniały, niezniszczalny...
ale sam dom do naszego życia nie wystarczy...
każdy dom musi mieć swoją duszę...

ale bardzo ważnym elementem życia duszy,
jest nasz mistyczny zegar,
który w nas nieustannie tyka
i odmierza wszystkie chwile naszego bytu...
i te dobre... i te złe,
które składają się na nasze całe życie...
ten tajemniczy mistyczny zegar to nasze duchowe serce,
nasze wieczne bogactwo...
i jest esencją tego wspaniałego domu,
to dzięki niemu w tych murach żyje nam się wspaniale...

dzięki niemu rzeźbimy nasze życie z rozwagą...
duchowe serce żyje w harmonii z naszym rozumem...
i nasze uprawy przynoszą owoce...
budzą wewnętrzną ponadczasową mądrość...
i kiełkują w nas korzenie dobroci, miłości...

dziś już nie jesteśmy niszczycielami życia,
dziś jesteśmy jego obrońcami,
ważne jest dla nas każde jedno istnienie,
nie ważne w jakiej formie ono żyje
... ty już wiesz, że i ono posiada duszę!

Kiedy jesteś rzeczywiście przebudzony
twoja arogancja znika,
nie ma dla ciebie mniejszych żyć,
twoja mądra dusza szepcze ci:
"Jesteś całością ze wszystkimi rzeczami"...
to tylko twój umysł narobił ci wrogów,
powiedział ci, że jesteś lepszy...

i aby zrozumieć to wszystko
musisz bezwzględnie wszystko wybaczyć,
wyjść z tego zaklętego kręgu starego myślenia,
które trzyma cię mocno na smyczy...
w dodatku twój umysł nasączony jest złą wolą
i trudno mu znaleźć szczęście, miłość, dobroć,
trudno się mu przebudzić
i zobaczyć świat w prawdziwych barwach.

Ale ty bądź człowiekiem dobrego czynu,
nie krzywdź żywych istot,
pilnuj czystości własnego życia,
usuń ze swojej drogi mrok niewiedzy...
i kop w sobie, tam jest wielka kopalnia,
tam w jej głębi znajdziesz niespotykane bogactwa...
tylko pozwól mówić swojemu duchowemu sercu...
temu już miłosiernemu, czystemu,
żyjącemu w harmonii z twoim umysłem...
i pozwól niech ogarnie cię święty spokój duszy,
które już nadaje na tym samym paśmie
co Świadomość Chrystusowa.

Namaste

Vancouver
14 Oct. 2016

WIESŁAWA