MIECZ PRAWDY

TWOJA MEDYTACJA

Idziesz nocą nad wzburzone jezioro,
rzuca falami, chociaż nad nim świeci księżyc...
a jego światło jest rozpraszane przez fale na dziesiątki promieni...
i huśta się nieustannie na wzburzonej wodzie...
czasami znika i znowu się pojawia w innym miejscu
i nie możesz tych promieni uchwycić,
nie możesz zidentyfikować...

tak samo wygląda wzburzony umysł,
w którym galopuje tysiące myśli...
gonią nieustannie, jeszcze jednej nie dopadniesz, nie przerobisz,
już inna jest na czołówce...
a ty gonisz wszystkie, aż sił ci brakuje...
i nie dopadasz żadnej.

Chcesz mieć je wszystkie w swojej garści,
usiądź w ciszy i czekaj spokojnie kiedy umysł przycichnie...
i aż się całkiem uciszy...

twój umysł jak wzburzone jezioro
będzie cichł powoli...
z każdą chwilą będzie spokojniejszy...
i tak jak na spokojnej wodzie
ujrzysz jeden promień księżyca
i z którejkolwiek strony jeziora staniesz
ten promień pójdzie za tobą...

tak samo dzieje się w twoim umyśle w czasie medytacji...
kiedy zrozumiesz ten proces,
jak skupić światło w sobie,
jak zjednoczyć świat swoich energii
zrozumiesz też proces oświecenia,
czyli spokojny i utrwalony umysł,
który jak promień księżyca zawsze za tobą podąży.

Namaste

Vancouver
30 May 2016

WIESŁAWA