MIECZ PRAWDY

TWÓJ SENS ŻYCIA

Mądrzy ludzie szukają sensu życia...
a kiedy ono zaczyna mieć sens?
Kiedy postrzegamy je jako tajemnicę!
Kiedy dusza budzi się i wychodzi na poszukiwanie...
i kiedy nigdy nie może wrócić do tego samego miejsca...
tam, gdzie ludzka wściekłość, zazdrość, chciwość
i wszelkiego rodzaju uzależnienia...
gdzie człowieka bogiem jest bogactwo i jego przerośnięta wiedza...
to ci ludzie są jak chmury na niebie, które blokują słońce...
to ci zatrzymują prawdziwy sens życia.

Żyjesz tu, aby nauczyć się miłości...
aby żyć trzeba kochać,
inaczej nie ma pełni życia,
jesteś jak kulawy inwalida...
i zarzucasz silnym duchowo,
że nie pomagają słabszym,
że nie widzą ich nędzy...
ale twoim działaniem jest tylko
przekazywanie innym poleceń...

chcę cię wyprowadzić z błędu,
silniejsi widzą doskonale tą nędzę
i ich serce cierpi z tego powodu,
ale skoro słabszy nie chce pomóc silniejszemu
w ocaleniu samego siebie
... daremne jego starania...

w naszym życiu liczy się samorelizacja,
chęć przemiany siebie, gotowość do wielkich osiągnięć,
silny człowiek może dać tylko motywację, pokazać drogę...
reszta, to twoja praca...

twoja duchowość nie leży w ciele nauczyciela...
ale możesz chociaż na chwilę wejść w świat jego słów, jego doświadczeń
i troszkę pomarzyć...
o świetle co budzi się w tobie,
które tańczy i zmienia kolor
i otwiera tajemnicze światy
i zabiera cię w daleką podróż...
i nie ma już żadnych ograniczeń,
a ludzie na całym świecie są dobrzy i pełni miłości...

i kiedy budzisz się z tych marzeń,
zapytasz - kim naprawdę jestem?
I już nie będziesz się dziwił,
że Chrystus wiedział,
że był Bogiem...
bo i ty szalony odkryjesz,
że jesteś bogiem...
że żyje w tobie Jego Iskra i rozpala Jego ogień,
ale musisz opuścić swoje więzienie
i znaleźć prawdziwy sens życia...
nikt nie wyrwie cię z twojej nędzy,
dopóki nie zapalisz własnej lampy...
nikt nie wyrwie cię z twojego świata,
dopóki będziesz go kurczowo trzymał w objęciach...
ani Bóg... ani szatan...

ale może cię z niego uwolnić osoba,
która cię gorąco kocha,
dla której ty jesteś całym światem...
ona może cię obudzić
i jeszcze dziś narodzisz się od nowa...

i twoje oczy ujrzą nowy świat...
i twoje uszy usłyszą piękną pieśń...
i twój język poczuje nowy smak życia.

Namaste

Vancouver
11 Aug. 2016

WIESŁAWA