MIECZ PRAWDY

ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSA - DWA BIEGUNY

Świadomość Chrystusa staje się coraz bardziej aktywna, a ten męski odpowiednik połączy się jeszcze z takim samym żeńskim. Oba te bieguny: męski i żeński połączą się w Jedność. Nowa energia wibruje coraz wyżej i otwiera się niosąc nowe. W świadomości człowieka otwiera się nowa warstwa, aktywują się czakry, aby ta nowa energia mogła być przyjęta w celu wzbogacenia duszy. Nasze ciała staną się lżejsze, subtelniejsze a nasz umysł budzi się duchowo.

Nasze ciała łączą się z nową energią zwaną Chrystusową, połączoną z Boskim Źródłem i otwiera się ludzkie serce i zaczyna się budzić głębsza intuicja, czyli budzi się głęboka prawda.

Ale czy wszystko idzie tak gładko?
Wyższe już ciała, które podnoszą wibrację światła są przytłoczone bólem i cierpieniem.
Czemu tak się dzieje?
Otwierają się święte kody światła, zawarte w Wyższym Ja, muszą być przekopiowane w naszych fizycznych ciałach. Kiedy nasze ciało zareaguje na nie, budzi się i przesuwają się stare osie czasu i budują się nowe, już w wielkim odwróceniu... i są duże różnice, bo to nie tylko ból przestawienia tych osi, ale także nasze duchowe przebudzenie wywołuje w nas potężny szok. Stara, uśpiona w nas wiedza przebija się na zewnątrz, wypływa na powierzchnię i oczyszcza wiele warstw i struktur, a to bywa bardzo bolesny proces.

Aktywacja Chrystusowej Energii zawsze następuje poprzez kosmiczne DNA. Nasze naczynia świetliste są wypełniane już zupełnie inną energią, a te wyższe energie są inaczej odczuwalne w naszym fizycznym ciele i w większym lub mniejszym stopniu wystąpią w nim tymczasowe zamieszki i wzrost fizycznych dolegliwości. Zmienia się świadomość czasu i zmienia się oś czasu, wszystko się zmienia... i to są wyjątkowe doświadczenia, jakie nie występują na co dzień, czasami bywa, że i człowiek nie doświadczy podobnych symptomów przez całe swoje życie. Te doświadczenia są wyjątkowe i powodują ból i zmęczenie, wycinanie pamięci, osoba nimi naznaczona czuje przeciążenie psychiczne i mocno cierpi głowa, która budzi się... i dotąd będzie cierpieć, aż wszystkie te nowe informacje zostaną przetworzone, i wszystkie energetyczne kanały zostaną przesunięte na nowe miejsca... powstaną nowe i wszystko musi być zintegrowane, a to wymaga czasu. Czym wyższe kosmiczne energie wpływają w nasze ciało tym dłuższy i bardziej bolesny jest ten proces.

Wiele osób ma na to życie swój unikalny plan i tworzy nowe połączenia... wiele już krystalicznych, a to potężna energetyczna budowa człowieka. Mają również swoje gwiezdne złote nasiona, gotowe do żniw, i aktywują je tworząc swoją już wyższą świadomość, to od dojrzałości tego nasionka zależy poziom naszej świadomości.

Wiele ludzi przebudzi tylko zbiorową świadomość i przyjmie swój kurs, ich ścieżka zmieni się znacząco, ale będzie uzależniona od grupy. W nich również otworzy się Świadomość Chrystusowa, ale na innym poziomie, kiedy Energia Chrystusowa włączy swoją machinę, wiele ludzi wyjdzie ze swojego półcienia, usunie swoje głębokie traumy, a to tworzy nowe przesunięcie w wymiarach umysłu.

Trudno zrozumieć człowiekowi to, co się wówczas w nim dzieje, a jeszcze trudniej ludziom, którzy nie doświadczają tego procesu... to ból cienia, który się otwiera, inaczej człowiek nie wyjdzie ze swojego kokonu, zostanie w swoim żelbetonie.

Nasza przebudzona dusza wie, że nadchodzi punkt zwrotny... wie, że tylko bolesne oczyszczenie może rozpocząć Wniebowstąpienie. Wiele osób się budzi i chce świadomie wejść w te zmiany... nie boją się bólu i cierpienia... wielu ma inne pomysły... ale ludzie mają wolną wolę i Wszechświat nie będzie ich naciskał.

W chwili, kiedy czyste złote Światło Świadomości Chrystusowej zapali naczynia naszego wyższego serca, współczuciem i miłością, obudzi się w nas Świadomość Chrystusowa i Boska Miłość odciśnie się w nas. Chrystus Jest Światłem Boga, które jest Miłością Boga. Ale musimy zaufać i uruchomić wiarę, aby poznać Prawdę.

I nie zamykaj tych drzwi, drzwi dla Światła Chrystusa, który mówił:
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."
(J 14, 6)

A dzisiaj świat proponuje nam tak wiele dróg... a to najważniejsze nasionko wzrasta w nas... i to jest jeden z bardziej zdumiewających cudów, które człowiek nosi w sobie.

I mówił Jezus - słowa te spełnią się w dniu Pięćdziesiątnicy
-„Poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela, żeby zawsze był z wami - ducha prawdy”.
(Jan 14, 14)
Jezus dał nam gwarancję, że otrzymamy Ducha Świętego, i od tej pory będziemy żyli jako istoty duchowe.

Vancouver
15 March 2023

WIESŁAWA