MIECZ PRAWDY

SPRAWIEDLIWEMU MOŻE ZDARZYĆ SIĘ POTKNĄĆ,
ALE NIE BĘDZIE UMYŚLNIE GRZESZYŁ

(NAPISY PL) (VIDEO)

Sprawiedliwemu może zdarzyć się potknąć, ale nie będzie umyślnie grzeszył.