MIECZ PRAWDY

PRZEBUDZENI CZY OŚWIECENI?

Przebudzenie… oświecenie…
czy jest to jakaś różnica?
I owszem - WIELKA!
Przebudzić się wcale nie znaczy - być oświeconym,
przebudzonym jeszcze daleko do Płonącego Człowieka.

Przebudzenie, to jeszcze długa droga przekonania własnego ego,
które ciągle miesza się w jego prawdy.
Oświecony zna już prawdę…
i to są zaawansowani nauczyciele...
i nie pozwolą mistrzom oszustwa - ego, kontrolować swojego życia.

Jest wielka różnica w języku przebudzonego i oświeconego…
jest też inny życia cel…
przebudzony pozostaje nadal w duchowym letargu,
nadal poszukuje, można go łatwo oszukać, zwieść…
a on często nawet nie jest świadomy tych pułapek…
bo to nadal poszukiwacz na stopniowej ścieżce,
nadal praktykuje różne duchowe podejścia.

Pełne oświecenie jest niezwykle rzadkie…
u tych ludzi prawda jest jasna…
i wielu z nich odczuwa wielką frustrację
patrząc na ten nasz świat…
bo widzą, że ich wysiłki idą na marne…
wielu ludzi obrało zły kierunek i ignorują ich przekaz…
wielu nie widzi swojego celu,
bo są zbyt dużymi ignorantami,
aby pozwolić pokazać sobie właściwą drogę.

Ale i od czegoś trzeba zacząć poszukiwać tego duchowego bogactwa…
i trzeba wiedzieć…
oświecenie to potężny nakład pracy aby dojść do tego punktu…
pracy nie z jednego życia
i umiejętność połączenia wszystkich jego duchowych bogactw…

i nie wolno się zagubić na tej drodze,
a nastąpi to zawsze, kiedy zaczynamy budować to ziemskie bogactwo…
to ono najczęściej usadza nas na tronie władzy,
a z kolei ta przyodziewa się w wielką pychę.

Namaste

Vancouver
3 May 2018

WIESŁAWA