MIECZ PRAWDY

PRÓŻNOŚĆ TO BAŁWOCHWALSTWO
(NAPISY PL) (VIDEO)

Próżność to bałwochwalstwo.