MIECZ PRAWDY

PRAWDA PRZEZ DUŻE "P"

... prawda jest taka, że duchowa awaria człowieka
jest szansą na jego duchowy rozwój.

Prawda jest energią emocjonalną
komunikacją drgań naszej świadomości
naszej duszy, naszej istoty.

Prawda to uczucie
które zapala się w naszej głowie niczym żarówka
jest to intuicyjne uczucie, kiedy czujemy wyraźnie
czy coś jest dobre czy złe...

a przede wszystkim przeczucie w naszym sercu
to coś jak rezonans...

wszyscy jesteśmy zaangażowani w proces podróży na wielu poziomach
każdy z nas ma inny a poza tym stykamy się ze zbiorowym poziomem ludzkości
wszyscy przeżywają proces ewolucji duchowej, która się rozwija...
która zawsze była zgodna z Boskim Planem
w zgodzie z matematyką, rytmem muzycznym...
to wszystko to prawo interakcji energii.

Kiedy już czujemy intuicyjne prawdy
znaczy nasza prawda jest na poziomie dużego "P"
znaczy mamy już wewnętrzny kanał do Prawdy
do Wielkiego Ducha...
człowiek nie odbierający intuicyjnej prawdy
ma swój kanał zablokowany
stłumioną swoją energię emocjonalną
zniekształconymi i fałszywymi przekonaniami
nie ma kontaktu z Prawdą Jedności - Światła i Miłości
przez co doświadcza ciemności.

Tylko równowaga psychiczna i emocjonalna
wyczyści nasz wewnętrzny kanał...
ale człowiek musi umieć ustawić wewnętrzną granicę
między emocjami i psychiką.

Musimy nauczyć się jak ustawić granice zasięgu
zarówno emocji i psychiki
poprzez integrację duchowej Prawdy...
i nawet kiedy czujemy na tym polu w sobie awarię
pamiętamy - awaria jest szansą na nasz wzrost.

Czasami nasze bolesne zawstydzenie jest szansą na duchowy wzrost
ale musimy zdać sobie z tego sprawę
a nie czynić z siebie ofiarę...
drugim elementem jest cierpienie:
ból, choroba, używki do nieprzytomności...
ten samogwałt, taniec bólu, wstydu, winy, przebywania w klatce
może być człowieka szansą na duchowy wzrost...
ale człowiek musi rozeznać swój problem
i umieć spojrzeć tej prawdzie prosto w oczy
a nie owijać prawdę w fałsz.

Jesteśmy duchowe ludzkie istoty
i chociaż jeszcze słabe, wstydliwe
to jednak jesteśmy przedłużeniem Wszechmogącego Boga
który nas bezwarunkowo kocha...
a my tu na Ziemi jesteśmy w szkole
po to by przebudzić w sobie Prawdę.

Pamiętaj,

to twój ból i wstyd pozwala ci tkać swoją boską tkaninę
i każdy z nas ma szansę na wewnętrzny kanał do Prawdy.

Namaste

Vancouver
30 April 2015

WIESŁAWA