MIECZ PRAWDY

PRAWDA

Cóż to jest prawda?
Czy prawda rzeczywiście nas wyzwala?
Czy naprawdę wolimy poznać prawdę
czy dalej wierzyć w kłamstwo
i nigdy nie usłyszeć prawdy?

Prawda jest taka co to jest, jak to jest bez względu jak postrzegają ją ludzie. Rzeczywistość jest zawsze podyktowana naszym psychicznym makijażem: lubi coś albo nie lubi... ogranicza nasze możliwości i chęci aby poznać prawdziwy obraz, zrozumienie i zaakceptować prawdę. Prawda jest własnością niektórych naszych pomysłów, oznacza zgodę, a fałsz oznacza brak porozumienia z rzeczywistością.

Nasza rzeczywistość to indywidualne postrzeganie prawdy. Prawda w większości czasu jest to tylko postrzeganie, ale rzadko rozumie i doświadcza, tak więc jest ograniczeniem prawdy.

W himduiźmie słowa Prawda (Satya) pochodzi od Sat, które oznacza "być".

W rzeczywistości nic nie istnieje oprócz prawdy - Prawda jest Bogiem a Bóg jest Prawdą. Tam, gdzie jest prawda tam również jest wiedza. Tam, gdzie nie ma prawdy, tam nie ma wiedzy. Prawda jest wieczna tak jak Bóg, który łączy w sobie prawdę, wiedzę i mądrość.

Twoja rzeczywistość, moja rzeczywistość ogranicza poszczególne obiektywne prawdy. Prawda opowiada o sobie, o rzeczywistych zdarzeniach. Rzeczywiste zdarzenie realizuje prawdę. Posiadamy prawdy wbudowane w siebie lub przyjmujemy cudze prawdy chociaż często bywają dla nas nie do przyjęcia i potrzebują większego czasu dla naszej wyobraźni.

Prawda jest jak płynąca rzeka, nie dla wszystkich bywa powodzią lecz na pewno nie wysycha. Potrafi być również jak jezioro, zamknięta tylko dla jednostki, grupy, możemy ją głęboko schować we własnym sercu lub propagować w zależności co lubimy lub co chcemy przez to osiągnąć? Czy wolimy żyć we własnej prawdzie i prowadzić spokojne życie, czy przekazywać swoje prawdy i walczyć z tymi, którzy nie znają kompromisu?

Prawda jest tylko wtedy dobrze rozumiana kiedy jest doświadczana. Rzadko takie postrzegania, np. bólu, cierpienia, ludzie chcą poznać, doświadczyć na własnej skórze, wielokrotnie wolą wiedzę książkową, telewizyjną, wolą oglądać innych doświadczających i być na pozycji litościwego, współczującego niż tym, który sam doświadcza ciężkie sytuacje. Bywają tacy, którzy mierzą się z każdym doświadczeniem w zależności od własnych pól świadomości.

Przysposabiając sobie tylko teorię postrzeganie prawdy nie jest właściwe. Możemy wszystko odebrać jako prawdę lecz tylko według form naszych wyobraźni, wówczas wkraczamy we własne prawdy a te prawdziwe ciągle są przez nas nie odkryte, nie zrozumiałe; są to również białe plamy w naszej świadomości, które nic nie wnoszą w nasz duchowy rozwój.

Prawda: twoja, moja i nas wszystkich...
do zaakceptowania lub nie?
Bez przeżycia osobistego doświadczenia
nie można poznać całej istoty prawdy.

Prawda jest jedynym uzasadnieniem dla naszej egzystencji, toteż wszystkie nasze działania powinny być skoncentrowane w prawdzie. Prawda powinna być oddechem naszego życia. Kiedy już osiągniemy ten etap wszystkie inne zasady prawidłowego życia przyjdą bez wysiłku. Bez poznania prawdy nie jest to możliwe, człowiek musi się nieźle natrudzić zanim podejmie najmniejszą decyzję, wniesie w siebie odrobinę światła, ciężko mu będzie rozeznać podstawowe zasady życia i cel posłuszeństwa człowieka wobec Boga.

Ogólnie rzecz biorąc powinniśmy:
mówić prawdę, myśleć prawdą, utrzymywać prawdę
i być prawdą w akcji.

Człowieka, który zrealizuje w pełni prawdę można porównać do filozoficznego kamienia, nie oszczędzi sobie poznania prawdy ani w radości, szczęściu, wielkiej miłości ani w bólu, cierpieniu, rozpaczy. Godzi się na wszystko w celu powiększenia własnej mądrości. Dążeniem do prawdy jest prawdziwe oddanie - droga prowadząca do Boga. Nie ma w niej miejsca na tchórzostwo, nie ma miejsca na porażkę.

Byłoby to piękne jakby każdy z nas poświęcił całe życie na szukanie prawdy we wszystkim. Bóg jako Prawda jest dla nas bezcennym darem. Przychodzi do nas w świetle dnia i pod osłoną nocy.

Prawda jest jak ogień, nie może się w nas ukryć, nie można jej stłumić, przychodzi też czas, wybuchnie potężnym pożarem, dlatego ważne jest mówienie i niesienie prawdy, bo ta jak oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypłynie w najmniej oczekiwanym dla nas miejscu i czasie.

Prawda dla wszystkich

Jest jedna wielka Prawda, która nigdy się nie starzeje i nie można jej ukryć przed żadnym ludzkim życiem: istnienie Boga i Jego Objawienia. Nie podważy tej prawdy żaden polityk, naukowiec, przywódca, czy inny śmiertelnik, chociaż już tylu próbowało ... bywa, że znajdzie się ktoś, który zwiedzie całe masy ludzi lecz tylko na jakiś czas. Zdarza się, że prawda zostanie odwołana przez rozum ... również na jakiś czas, to jednak przychodzi chwila, Bóg przekracza granice człowieka i objawia mu prawdę na nowo. Czyni to w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, w dowolnie wybranym przez siebie człowieku, niezależnie czy ten żyje wśród tłumu czy w głębokiej samotni, niezależnie od jego koloru skóry, religii. Tą walkę przegrywają największe ideologiczne systemy burzące prawdę.

Ludzie mogą być oszukani przez prawdy tego świata, chwilowo zwiedzeni, lecz zawsze przychodzi taki dzień i budzi się w nas Prawda Wiecznego Króla, który osobiście przekracza nasze progi z Dobrą Nowiną, i karmi nią każde ludzkie istnienie. Bóg jest sprawiedliwy, posiada czyste serce i nie pozwoli aby człowiek został duchowo oszukany. Wybrani przez Boga i Chrystusa otrzymują Boże Prawdy z najwyższej półki i wcielają te prawdy tym, którzy otworzą na nich własne serca. Po śmierci Jezusa Chrystusa wielu chciało całkowicie wymazać, czy sfałszować Jego życie... czy się udało? Nie za bardzo, Bóg przysyła nam na Ziemię stygmatyków, którzy niosą w sobie Światło Chrystusa ukazując całemu światu Jego męki.

Prawda Boga nigdy nie umrze, nigdy się nie zestarzeje i zawsze nawet w wielkiej ciemności da nowe początki prawdziwego życia; choćby to było tylko maleńkie ziarenko, niczym ziarenko gorczycy, które wyrasta w potężne drzewo.

Bóg również nigdy nie zniszczy do końca życia, tam gdzie uchowa się chociaż jeden sprawiedliwy. Bóg wie, że ten jeden sprawiedliwy świeci w ciemności i ofiarowuje Jego "ziarenka gorczycy" wielu ludziom. Wskazuje drogi i wyprowadza wielu do światła.

Prawda jest Wieczna,
ponieważ prawdziwa Boża lampa nigdy nie zagaśnie.

24 May 2010

WIESŁAWA