MIECZ PRAWDY

PORZĄDEK MELCHIZEDEKA
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

Po wielkich wojnach anielskich, przeszło pół miliona lat temu powstała ogromna ilość gatunków międzygwiezdnych i inter-czasowych, które zaczęły się rozwijać w całym wielowymiarowym Wszechświecie. Każda z nich ma inne przeznaczenie. Są to istoty o wysokim duchowym rozwoju, wśród nich jest wysoko wykwalifikowana grupa zmiennokształtnych, wysoko zaawansowanych duchowo. Duża ich liczba kontroluje Ziemię. Mają różny wygląd, mogą być wysocy i piękni o jasnych skórach i włosach, bywają w pastelowych odcieniach, związani są z Sojuszem Strażników. Wśród tych grup znajdują się także hybrydy stworzone przez mieszanie świadomych istot.

Ludzki rodowód wyewoluował z Turaneusiam, od rasy starszych i nieśmiertelnych.

Turaneusiam, anielskie humanoidy o 12 nitkach DNA. Ludzkość ma w swoich ciałach anielskie dziedzictwo. Wiedza ta była przed nami ukrywana, była i nadal jest naszą zakazaną historią. Starożytne duchowe systemy wprowadzały ludzkość w błąd tworząc im przeciwieństwo tego, co zamierzała pierwotnie Święta Misja ludzkości. Obecnie odkrywamy ten świat na nowo.

Klucze do zrozumienia naszego ludzkiego dramatu w czasie teraźniejszym są ukryte w sekretach starożytnej cywilizacji Lemurian i Atlantydów. Musimy się cofnąć do początkowych 12 plemiennych cywilizacji.

Pochodzimy z tz 3-go nasienia, z 12 plemion rasowych. Na świecie spotykamy się z 12 Piramidami, które mają dla nas ogromne znaczenie i w ogóle liczba 12 jest w naszym życiu mistyczną liczbą.

Piramida Atlantydzka tworzy iluzje czasu na Planie Ziemi. Dusza nadzorująca tą Piramidą porusza się w częstotliwości Arlis-Cochizel. Piramida Atlantydzka stworzyła upadek tej wielkiej cywilizacji na Ziemi, była ostrzeżeniem dla tych, którzy chodzili w tamtym czasie po Ziemi. A dzisiaj ludzie martwią się zniszczeniem swojej Ziemi.

Nie bójcie się, bo dusze potrzebują tylko zapamiętania drogi do Domu, do Światła, ponieważ nie ma początku ani końca i jesteśmy tu po to, aby doświadczyć - kim jesteśmy. To jest gra - światło przeciw ciemności... i będziesz pamiętać co musisz zrobić.

Piramida Lemuriańska
jest jedną z 2-ch, które tworzą fabułę rzeczywistości, która rzekomo kiedyś istniała w 3-m wymiarze, ale dusze z tego poziomu ewoluowały w wyższą częstotliwość. Dusza, która nadzoruje tą Piramidę idzie z częstotliwością Teco-Porima. Piramidę tą można znaleźć w rejonie Pacyfiku.

Gdy poruszamy się między portalami swoich umysłów a rzeczywistością, widzimy przed sobą taką piramidę.

Przez kryształowe matryce narodziła się rasa ewoluujących ludzi. Te dusze przyszły, aby zanurzyć się w morzu kreacji, aby ewoluować w kierunku nowego doświadczenia. Atlantydą rządził Tehuti (Atlantean), w późniejszym okresie znany jako Thot. Zanim jeszcze upadła Atlantyda, jak mówi stary mit, wyruszył razem z rodziną, arcykapłanami i wyższymi kapłanami stworzyć nowy dom i nową cywilizację. Osiedlił się na terytorium zwanym Khen, znanym nam jako Egipt. Zabrali z sobą z Atlantydy wszystkie informacje i ukryli w dużych bibliotekach, zwanymi Izbami Amenti.

Amenti oznacza ludzkość. Od tamtej pory trzymali ją jako sekretną wiedzę, mieli do niej dostęp tylko wtajemniczeni. Uczyli się na pamięć wielu symboli, kluczy i innych informacji. Dużo znajdziemy w "Egipskiej Księdze Umarłych" i w egipskich papirusach.

Melchizedek
, znany także jako Thot przybył na Ziemię z Oriona przez portal Venus w okresie panowania Hyperboreii, w późniejszym czasie pojawił się w Lemurii. Posiadał wielką mądrość i Świadomość Chrystusową. Był Kapłanem Najwyższego Boga (Hebr, 7-1).

W Lemurii stworzył Świątynię Melchizedeka i umieścił w niej archanielski kryształ, który działał niczym laser co pomagało ludziom w transformacji. Zawsze kiedy na Ziemi była podnoszona świadomość ludzka i kiedy trzeba było podnosić ludzkość z upadku, na Ziemi pojawiał się Melchizedek. Kiedy Lemuria zatonęła emigrował do Atlantydy. Już w Lemurii urodziło się 12 jego dzieci, jako proces świętej kreacji, które później zajęły miejsce w Wyższej Duchowej Hierarchii. Podobne zajście miało miejsce na Atlantydzie, co dało to początek innej linii krwi i innej formie ludzkiej.

Elohim Annu
, jeden z upadłych aniołów stworzył rasę Annunaki, którzy mieli po 11 nitek DNA. Poprzez usunięcie 12-stej nitki DNA zablokował 5 wymiar i stworzono samowystarczalną przestrzeń wewnątrz Macierzy Czasu, wówczas pojawiły się fałszywe programy. Było to zamierzonym celem, aby zniszczyć anielską rasę ludzi, Rasę Szmaragdowego Przymierza, które liczy sobie ponad 10 miliardów lat.

Znane jest 12 uniwersalnych gwiezdnych furtek, które są głównymi przejściami pomiędzy wyższymi wymiarami i niższymi.

Pierwsza rasa ludzka, tzw, Manifestacja Chrystusa została stworzona przez tzw "Królewskie Domy" z wymiaru:

12 - Aramatena Lira,
11 - Aveyon Lira
10 - Vega Lira.

Z tych poziomów wysyłane jest "Płynne Światło Chrystusa".

To z tych wymiarów manifestują się różne formy biologiczne, zależy to od ich kodów genetycznych.

Za cały ten chaos, który obecnie ma miejsce na Ziemi odpowiedzialni są Wojownicy Czasu i zdają sobie sprawę, że narobili wielkiego bałaganu, i to na nich spada odpowiedzialność za oczyszczenie tego bałaganu. Nie przewidzieli, że polaryzacja może sprawić takie skrajności, które zagrażają integralnej strukturze i dobru innych systemów życia.

Ci, którzy działają poprawnie, ponieważ mają anielskie genetyczne kody pomagają w uruchomieniu częstotliwości Chrystusa, aby otworzyć gwiezdne wrota. Anielscy ludzie są Strażnikami Gwiezdnych Wrót. Jesteśmy jedynymi, tak genetycznie kodowanymi, że możemy otworzyć Gwiezdne Wrota. Poprzez zamkniecie tych wrót przez Annunaki byliśmy w stanie amnezji.

Przed zamknięciem tych wrót ludzkość korzystała z 15 wymiarowych struktur co dawało im lepsze zrozumienie siebie, innych i Wszechświata. To też dawało szansę na inne tworzenie w tym Wszechświecie.

W wymiarze 12 występuje Boska Niebieska Materia, linia Świadomości Chrystusa, która jest naszym łącznikiem z Wyższymi Wymiarami. Dlatego mówi się, że Chrystus jest naszym Zbawcą i łącznikiem z Bogiem. Chodzi o to, że częstotliwości wewnętrznego Chrystusa poprzez szablon przed-materii wyrównują nas. Wszyscy mamy zdolność przenoszenia tych częstotliwości w naszych ciałach. To jest tzw, nasz wewnętrzny Boski Niebieski Druk (blue-print), który łączy nas ze Źródłem.

Podobne częstotliwości Chrystusowe ma nasza galaktyka. Niestety przez ostatnie 25 500 lat nie można było uruchomić 12-tu częstotliwości, najgorsze jest ostatnie 6 000 lat, co czyniło, że człowiek upadał coraz niżej.

Ale musimy wiedzieć, całe nasze ciała są kanałami, które mogą przywrócić te utracone częstotliwości. Rodzaj energii jaką nosimy, zależy od tego, ile wiemy o naszej osobistej energetycznej anatomii. Jeśli nie wiemy, że mamy czakry, które mają szablon skalarny i nic nie wiemy o poziomach aurycznych i jak je zachować, nie będziemy wiedzieć, co dalej robić.

Ludzie łatwo się modlą, czasami bezmyślnie a modlitwy najczęściej łączą ich z 4 wymiarem astralnym, a tam mogą łatwo doczepić się do naszych pól byty, które nas okradają z energii. Jak się modlimy musimy wiedzieć, jak to robić, jak siebie chronić przed negatywnymi bytami... bo my się modlimy i nie mamy pojęcia, co się dalej dzieje.

Im więcej mamy w sobie światła, używamy właściwego dźwięku tym szybciej otwieramy 12 częstotliwości i wrota 5 wymiaru. Ten wymiar pozwala już na wielowymiarowość.

W 15 wymiarowym systemie nasi opiekunowie blokują ten chaos.

Niestety, upadli aniołowie nigdy w pełni nie zgodzili się współpracować z naszymi opiekunami w celu odzyskania naszego Chrystusowego szablonu.

Było wiele upadłych aniołów... i nawet podejmowali pracę na rzecz światła, ale ponownie wracali na rzecz ciemności, wybrali zdobycze naszej cywilizacji.

Upadli aniołowie zablokowali nasze wrota promieniowaniem metatronowym, które odwróciło je od pól źródłowych. Ta blokada blokuje nasze ciała i nasze mózgi przed Świadomością Chrystusową, która niegdyś znajdowała się wewnątrz Ziemi. Upadli aniołowie wybierają rasy, z których mogą zrobić swoich żołnierzy.

Poprzez Matrycę Czasu płyną fale życia z pierwotnych pól dźwięku, które reprezentują naszą "Kosmiczną Rodzinę Świadomości", dzięki której wszystko jest ze sobą nierozerwalnie połączone. Fale życia płyną z matryc Wiecznego Strażnika i systemu Macierzy Czasu.

Znane są 3 podstawowe pola dźwięku, trzymane przez tzw. Yanas (z kosmicznej rodziny świadomości), których zadaniem jest trzymać wszystkie rzeczy połączone nierozerwalnie.

Yanas
są odpowiedzialni za zaszczepienie życia w czasoprzestrzeni.

We współczesnych czasach, w czasie tworzenia się 5D, Yanas znane są jako linia dzieci Indygo. Wcielają się w różnych formach w polach czasoprzestrzeni na poziomach gęstości naszego czasu. 5D tworzone jest przez termoplastyczne promieniowanie z 3-ch podstawowych pól świateł, które są określane jako Kee-Ra-Sha.

Cała rzeczywistość wyłania się sama i istnieje wewnątrz Centralnego Źródła Stworzenia, które jest powszechnie określane jako Duch-Źródło-Bóg. Jest to punkt Wszystkich Zjednoczeń i Wiecznej Świadomości Jedynego, jest twórczą tożsamością, energią, która znajduje się wewnątrz kosmosu. Tam jest zakotwiczona ludzka świadomość, najpierw w obrębie Źródła-Boga, Umysłu w Boskim Nasieniu.

Nasienie Boga jest nasycone cechami świadomości, którą posiadają Yanas.

Yanas tworzy wiele Boskich Nasion wg struktury kosmicznego porządku. W naszych polach (w kosmosie i Wszechświatach jest ich 24) znajdują się 2 zestawy po 12 Pierwotnych Boskich Ziaren - nasion świadomości.

1.
Poziom tożsamości

2.
6-ty poziom wielowymiarowej świadomości,
zwany Kosmicznym Świadomym Umysłem.

Jest to część Jedynego Umysłu Rdzenia. Ten poziom Świadomości nazywa się geomancją. Poprzez Geomancję wszystkie rzeczy, istoty i świadomość są połączone i zwarte w Centralnej Twórczej Tożsamości Umysłu Źródła.

Geomancja lub Eieyani - energetyczny matrix, wieczna kolektywna świadomość, energia matrixa, do którego zaczepione jest nasze świadome życie.

Geomancja, gdyż pojawia się jako geometryczny kształt utworzony z żywego światła.

Kosmiczna Trójca Rady Starszych lub nasza Kosmiczna Rodzina Świadomości odpowiada za trzy poziomy matrixa, energii matrixa.

1. Yanas z pierwotnego pola dźwięku, znany również jako Szmaragdowy Order Yanas lub Niebieski Płomień Yanas. Pojedynczy Niebieski Płomień często określany jest jako wdech i wydech Boga.

2. Pierwotne Pole Dźwięku zwane Złotym Rozkazem Yanas, lub Złotym Płomieniem Yanas.

3. Triada z 3-go Pierwotnego Pola Dźwięku, zwany również Ametystowym Porządkiem Yanas lub Fioletowym Płomieniem Yanas.

Yanas istnieje w obrębie poziomu triadycznej matrycy energetycznej 3-go poziomu w Źródle.

Pierwotny Dźwięk wysiewa fale życia w 15 wymiarowym matrixie, przeliczając na ziemski czas, ok 950 miliardów lat. Aktywacja nici DNA na poziomie 30-48 nitek pozwala w pełni wcielić tą częstotliwość i świadomość z Pola Pierwotnego Dźwięku poza matrixem. Kiedy ta świadomość dostaje się do wewnątrz ciała, to znaczy, zostało całkowicie ucieleśnione "Yani" (Jan) i daje tej osobie możliwość używania terminu "Wniebowstąpiony Mistrz". To są Świetliste Istoty o potężnej Energii i wielkiej mądrości.

Te nauki pochodzą od Melchizedeka, z Emeraldowego Zakonu.


Order Melchizedeka, Święte i Boskie Imię
, które jest ponadczasowe.

Melchizedek niekoniecznie jest imieniem osoby, która niegdyś żyła na Ziemi, jak wielu przypuszcza.

Jest to również nazwa kosmicznego kapłaństwa, które istnieje w każdym wymiarze, na każdej świętej planecie.

W czasach starożytnych były zakładane Świątynie Melchizedeka w celach nauczania. Kapłaństwo Melchizedeka ma wiele postaci. Wszyscy Wniesieni Mistrzowie są Melchizedekami, bez względu na ideologię i religię na jaką się powołują. Jest to Kosmiczne Prawo do świętego celu. Moc Mechizedeka jest utrzymana w eterycznych wymiarach i w wielu fizycznych polach. Jest silnie strzeżona i od czasu do czasu mocniej rozbudzona i służy planetarnemu społeczeństwu. Wszystkie formy życia, wszystkie ciała, wszystkie formy planetarne i wszystko poza tym wszystkim wyszło z prostej małej okrągłej kulki. Nie ma problemu dla Wielkiego Ducha-Boga bo jest w więcej niż w jednym miejscu naraz. W rzeczywistości może być we wszystkich miejscach naraz. I tak faktycznie podzielił się Bóg.

Znamy już formę energii zwaną Merkabah - Duch Boży, który ma bardzo specyficzny wzór i kształt-formę sześcioramienną, ta Świadomość jest również określona jako Świadomość Melchizedeka, która była bezkształtna i nie było nic oprócz Ducha Świadomości. W tamtym miejscu Świadomość Boga podzieliła się jeszcze raz, na Świadomość Chrystusa, a ta Świadomość przyjęła i zaistniała jako forma.

Cała forma na wszystkich poziomach bez względu na to, kim jest i skąd się wzięła, pochodzi od Chrystusa i przez Chrystusa.

Ale kiedy Świadomość Melchizedeka została podzielona na Chrystusa, został automatycznie stworzony 3-ci składnik, to znaczy, co jest zawarte w Chrystusie, które można określić jako Najwyższa Osobowość Wszechświata. Ta ostateczna Osobowość często zwana jest Bogiem, który może mieć swoją nazwę.

Nie ma w nas niczego na żadnym poziomie do czego nie można dotrzeć, poza tym, że istnieje Ten, który Jest kroplą wody żywej lub iskry duszy... ale w nas ciągle nie ma zmysłów, które dosięgają tego punktu. Jest to wszystko przykryte zasłonami zapomnienia, trzeba uzyskać dostęp do normalnych komórkowych wspomnień o naszych galaktycznych Jaźniach, z których zaistnieliśmy po raz pierwszy. To wszystko w czasach obecnych określamy jako: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Ojciec jest Najwyższą Osobowością, Syn jest Chrystusem a Duch Święty bez formy Świadomością Melchizedeka.

cdn...

Vancouver
22 Jan. 2018

WIESŁAWA