MIECZ PRAWDY

PŁUCA - DUCHOWE SKRZYDŁA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 4

Płuca są głównym narządem układu oddechowego. Płuca są po obu stronach kręgosłupa, po obu stronach serca. Jednak u ludzi głównym mięśniem oddechowym, który napędza oddychanie jest przepona.

Człowiek ma 2 płuca: prawe i lewe, znajdują się w klatce piersiowej i są częścią dolnych dróg oddechowych, które zaczynają się w tchawicy i rozgałęziają się do oskrzeli i oskrzelików.

Oddech to duchowa esencja, która wypełnia płuca, gdy nasze serce jest otwarte i kiedy w człowieku zaczyna się budowanie duchowych skrzydeł anielskiego ludzkiego Świetlistego Ciała.

W ludzkim anielskim Świetlistym Ciele są 2 centra energetyczne, które działają jak portale i nazywają się skrzydłami. Proces budowania się duchowych skrzydeł rozpoczyna się po aktywacji Bliźniaczych Płomieni duszy. To pierwszy etap zjednoczenia Świętego Małżeństwa, kiedy zaczynamy budować nasze Świetliste Ciało/6D. Nasze męskie i żeńskie energie próbują się połączyć z naszym mózgiem. To połączenie przebiega wzdłuż centralnego pionowego kanału, wprzódy łączy się z czołem a później z mózgiem.

Kiedy połączymy 6 i 7 warstwę, jest to etap wniebowstąpienia boskiej Jedności, które zachodzi w 3 królestwie jedności duszy, ta cała inteligencja duchowa znajduje się w ludzkich komórkach, a kiedy te zostaną aktywowane, wszystko ruszy jak domino, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki... to duchowa alchemia.

Centra energetyczne 6-7D (6 i 7 czakra) opierają się na równowadze zasady płci, jedno męskie, drugie żeńskie. Ten pułap wzniesienia objawi się po przebudzeniu serca. Zasada męska i żeńska to ta sama moneta... i nie można ich od siebie oddzielić. Jeśli się je próbuje oddzielić, to tak jakby ptakowi utrącił jedno skrzydło, nie potrafi latać. I tak wygląda dzisiejszy człowiek, ma to skrzydło przetrącone, automatycznie zepsute są jego Promienie: Indygo i Fioletowy... to połączenie tych dwóch energii buduje nasze skrzydła, które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu czakry Korony. Te skrzydła są oznaczone na symbolu Merkurego, kiedy jest już pełna aktywacja Kundalini na tym poziomie.

Kiedy nam brakuje tych skrzydeł, człowiek nie może się zjednoczyć i zbudować własnego pojazdu wniebowstąpienia - Merkabah. To właśnie utrącenie tych skrzydeł stworzyło upadłych aniołów. Bez tych skrzydeł nie aktywują się nasze pola Merkabah. Ten pojazd nigdzie nie pofrunie jak bocian ze złamanym skrzydłem.

Obecnie następuje połączenie męskiego Chrystusa z żeńskim Chrystusem, Krist/Sophi, czyli zmartwychwstanie nowego człowieka w pełniej Komunii z Bogiem. Kiedy te 2 zasady się zjednoczą aktywuje się Święte Małżeństwo i będą się budować duchowe skrzydła w Świetlistym Ciele.

Pręt i Laska przecinają się w centrum Wiecznego Nasiona Chrystusa, w wyższym kompleksie serca (Grasica)... i tu zapali się wzór kryształowego Lotosu, lub inaczej Kryształowej Róży, której płatki wyrzucają na zewnątrz intensywne promienie, to tak jakby się płatki róży odrywały od całości, z centrum serca. I moja wizja, kilka dni temu, zobaczyłam przed swoimi oczami piękny kryształowy lotus, który rzucał promienie, siedziałam jakby w jego środku... i moje zdumienie... ponieważ bardzo ciekawe, a zarazem dziwne jest to wszystko, czego doświadczam, co do mnie przychodzi z Królestw Widmowych i to od 2000 roku... nic nie przychodzi przypadkiem, i napawa mnie często, nie tylko zdumieniem, czasami przechodzą przez moje ciało ciarki, ponieważ często nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć? Wprzódy przychodzi do mnie taka wizja, jakby obrazkowy telegram, krótki filmik, a później napływa wiedza, też się pojawia tak znienacka.

A to wszystko zaczyna się dziać pod wpływem silnych elektromagnetycznych tonów Energii Kundalini, która w tym czasie mocniej się aktywuje... (i takie były moje ostatnie 3 doby)... która jest zdolna do takiej już biologicznej przemiany, która może już generować pola plazmy.

W procesie jonizacji Energia Kundalini wytwarza światło plazmy o wyższej częstotliwości, w celu budowania naszego Świetlistego Ciała płynnej plazmy. Następnie podróżujemy na wyższą świadomość plazmową, gdzie następują już zmiany naszych czakr.

Funkcja naszych czakr polega na przekazywaniu i odbieraniu Widma Częstotliwości z Uniwersalnej Matrycy Czasu poprzez nasze ciało, jako nasze naczynie świadomości.

Kiedy dochodzi w człowieku do takiego duchowego wzrostu, rozwinie się w nim wiele aspektów świadomości. Każdy aspekt ma określone inteligentne funkcje, wiele z nich zwiększa wyższe percepcje duchowe.

W chwili przebudzenia Wiecznego Nasiona Chrystusa w wyższym kompleksie serca, budzi się 8 czakra (Grasica). Dusza, która doprowadziła do połączenia Triady zapala w centrum serca Atom Chrystusa - wewnętrzny Duchowy Płomień, znany jako Wewnętrzny Duch Święty, lub mniej znany, jako Płomień Amoraea. Jest to częstotliwość dźwięku, który działa jak fala nośna, która biegnie przez Uniwersalne Drzewo Życia. Rozdziela się na Łuk Matki i Łuk Ojca i manifestuje się w naszej gęstości. Taki człowiek ujrzy go w postaci białej gołębicy, która rozpościera nad nim skrzydła (to, co się zdarzyło podczas Chrztu Jezusa w Jordanie).

Duch Święty karmi i roznieca nasze żywe nasiona światła, które zasiewają boski plan i całe zestawy instrukcji (kody światła), które w swoim czasie odezwą się w naszej biologii.

Aktywacja naszych nasion (już wszystkich czakr, w których te nasiona dojrzewają, które są dla człowieka jego kwiatami), obejmują również czakrę 8, która już została aktywowana i budzi się w niej Atom Chrystusa, lub Punkt Azury, który umożliwia aktywację Wewnętrznego Płomienia Serca, w celu otworzenia wewnętrznego Sanktuarium lub drzwi do serca, które może odbudować pętlę sprężenia zwrotnego i umożliwić komunikację między Boskim Źródłem i indywidualną istotą.

Azura jest aktywowana podczas duchowego wznoszenia się i kiedy się otworzy, zapala się wewnętrzny Duch Święty, który rozbłyśnie Złotym Promieniem. Wewnętrzny Duch Święty wygląda raczej jak azura - odcień koloru niebieskiego, i jest zwany w mistyce - Żyjącym Kryształowym Lotusem Serca.

Kryształowo-błękitny lotus daje dostęp do Bramy Aqua, to jest już portal Tranharmoniczny, który umożliwi powrót Świętej Matki na Ziemię, w celu uwolnienia wielu ludzkich dusz, które otrzymają dyspensę. Jest to jedyna taka dyspensa objęta Prawem Jedynego, kiedy Święta Matka powróci na Planetę Ziemię.

cdn...

Vancouver
28 May 2023

WIESŁAWA