MIECZ PRAWDY

ON STOI U NASZEGO BOKU

Każdy kto szuka drogi do Boga
zderzy się z różnego rodzaju
bólem i cierpieniem
... i czym więcej poszukuje
tym bardziej cierpi...

nie można w naszych rozumach
zbyt mocno poszukiwać Boga...
a tym bardziej szukać Go w książkach,
ludzkie interpretacje i nadinterpretacje
nie przynoszą nam wewnętrznej korzyści

przeciwnie, popychani we wszystkie strony
wiatrami ludzkiego zrozumienia
miotamy się we wszystkich kierunkach
... nie możemy swobodnie iść swoją drogą.

I tak goniąc za ziemskim rozumem
opuszczamy Boga
myślimy, że wzrastamy
że jesteśmy bliżej Niego
... a my jesteśmy coraz dalej...
potykamy się, upadamy
bo powierzamy się własnemu losowi
zamykamy przed Bogiem drzwi naszego serca...

ale On stoi u naszego boku
powstrzymuje nas
kiedy kroczymy ku zatracie...
popycha nas w sprzyjające wiatry łaski.

On nie zatrzaśnie przed tobą drzwi
przygarnie cię z miłością
i obdarzy pocałunkiem
przyniesie ulgę twoim cierpieniom
i goją się twoje nieuleczalne rany.

Namaste

Vancouver
4 Oct. 2014

WIESŁAWA