MIECZ PRAWDY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność odgrywa rolę w każdym aspekcie życia człowieka - opiera się na jego własnych wysiłkach.

Zdaję sobie sprawę, że cała odpowiedzialność jego obecnego życia jak i przyszłego zależy całkowicie od niego samego. Każdy musi szukać zbawienia dla siebie... to podobnie jak człowiek chory, który potrzebuje pomocy, idzie do lekarza, dostaje od niego wskazówki, recepty ale aby się wyleczyć musi sam wiernie przestrzegać recept podanych przez lekarza a nie tylko śpiewać pieśni pochwalne dla lekarza i nic nie robić. To jest zwykłe lenistwo, brak skupienia się na własnych granicach co nie daje możliwości rozwoju i doskonalenia.

Tylko człowiek odpowiedzialny i zdyscyplinowany może pomóc innym a nie ten, który jest tylko dumny ze swojej pozycji. Duma to pusty balon, może być wysadzony w powietrze w ciągu jednej sekundy. Raczej pokora jest lepszą cechą, ponieważ unika dumy i innych egoistycznych uwarunkowań i jest prowadzona przez współczucie dla innych... ale wystrzegajmy się fałszywej pokory,  bo to inna kategoria dumy.

Należy także unikać pojęć: świat jest dla mnie złym miejscem. Świat jest dla nas często odbiciem tego co myślimy o sobie, może być dwoma stronami tego samego medalu, odzwierciedla nierealne oczekiwania w naszym idealnym świecie... a tak naprawdę nie jest on ani taki dobry ani taki zły.

Lenistwo to często strach przed działaniem, przed własnymi błędami, więc lepiej nic nie robić... ale lenistwo często idzie w parze z użalaniem się nad sobą co powoduje ciasnotę serca... a brak zaufania do siebie, do swoich możliwości... to czyni człowieka żałosnym. Tacy ludzie nie otwierają serca na innych, to jest dla nich wielki wysiłek... a jeśli już coś dla nich zrobią musi o tym wiedzieć cały świat.

Wielu świętych na tej Ziemi miało bardzo ciężkie życie, o wiele cięższe od naszych obecnych i sami musieli znaleźć dla siebie recepty i sami stosowali je w swoim życiu na swoje liczne trudności, nawet te najcięższe.

Tylko praca, odwaga i wytrwałość doprowadza do duchowego oczyszczenia i akumuluje cnoty i mądrość... a to przynosi człowiekowi oświecenie.

I nikt nie może ci zagwarantować, że będziesz miał człowieku dobre życie... żadna dobra wróżka, żaden prorok, że zostaną osiągnięte twoje życia cele... to tylko twoja praca... ciężka praca. Święci ludzie są wzorem do naśladowania dla wszystkich... ale dziś ludzie nie umieją tego robić... co jest dla nich wielkim nieszczęściem.

Vancouver
27 April 2015

WIESŁAWA