MIECZ PRAWDY

ODDECH BOGASłońce daje światło i ciepło wszystkiemu co istnieje w jego zasięgu,
a następną potężną siłą życiową jest Oddech Boga, jako moc,
która może płynąć bez przeszkód przez wszystkie światy
z odpowiednią siłą i duchowym bogactwem.

Oddech Boga jest źródłem wszelkiego życia,
zamienia nasze puste naczynia w żywe istoty,
a ten co oddycha może żyć i być sobą.

Bóg tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia,
od tej chwili ten myśli, mówi, czyni, ujawnia swój duchowy stan,
siłę życia płynącą z serca.

Każda nasza myśl, słowo, czyn,
znajduje odbicie w naszych ośrodkach tworząc energetyczną sygnaturę,
to taki nasz duchowy podpis,
który określa jak wysoko człowiek może dotrzeć do Boskiej krainy
i za pomocą jakiego typu świadomości może skontaktować się z Bogiem.

Poziom naszej energii jest kluczem
zarówno do naszego fizycznego jak również duchowego samopoczucia.
Człowiek otrzymuje energię poprzez żywność, powietrze, słońce,
pobierana jest przez nasz układ nerwowy.
Nadmiar energii przechowywany jest w mózgu i nerwach.
Człowiek jest niczym akumulator, jest nośnikiem energii.

W jaki sposób człowiek oddycha,
jaka z niego wypływa myśl, słowo, czyn, samopoczucie,
to wszystko wpływa na naszą zbiorową świadomość,
od tego zależy życie całej planety, a nawet naszego układu słonecznego.

„Co jest na Ziemi to jest i w Niebie...”

wszystko jest odbiciem ludzkiej emanacji,
czy nasza planeta oddycha swobodnie, głęboko,
czy człowiek czyni Wolę Bożą,
wówczas siła życiowa płynie bez przeszkód przez wszystkie światy.

Jednak, gdy ludzkość jest sprzeczna z Wolą Boga,
duchowe tchnienie jest nierówne,
nasze duchowe ciała nie są w równowadze i harmonii,
ponieważ Boski oddech nie może płynąć z odpowiednią siłą i bogactwem życia.
Brak nam siły życiowej, zmienia się zdolność planety do utrzymania i pielęgnowania życia,
zmniejsza się twórcza moc człowieka, który traci kontakt z siłą w Sercu Wszechświata,
gdzie Energia Ducha Świętego łączy ze sobą ducha i materię.

Toteż oczyszczajmy każdego dnia naszą naturę i udoskonalajmy naszą osobowość,
uczmy się żyć w harmonii i równowadze.

Pamiętajmy,
wszystko jest nasycone przez wielką moc i siłę, a ta siła sprawia,
że możemy oddychać, że jesteśmy w ciągłym ruchu,
że działa w nas inteligencja, mądrość,
jesteśmy w stanie zrozumieć i tworzyć nowe,
dzięki czemu manifestujemy swoją naturę i niezliczone formy,
które przejawiają się w nas.
Taki sposób życia przemienia naszą świadomość.

Namaste

Vancouver
31 May 2013

WIESŁAWA