MIECZ PRAWDY

MYŚL RODZI SIĘ W NAS

Czujesz ból i cierpienie...
ale wszystko co ciebie boli jest stare,
umysł to więzienie i nie pozwala nam doświadczać życia,
zamyka cię w twoim egocentryzmie.

Jak się uwolnić z tego stanu?

Ofiara jest esencją stworzenia,
niczym ziarno rzucone w glebę
a z niego kiełkuje nowe życie
... i musi coś umrzeć aby narodzić się od nowa...

i twój umysł tworzy i odtwarza w ramach starego,
a to stare jest fundamentem pod nową budowlę...
ale jeśli nie puścisz starego nie zaistnieje w tobie nowe.

Toteż nie marnuj swojego życia
ciągle pielęgnując to co się wczoraj zdarzyło...
puść i zasilaj nowe, twórz w sobie piękną wizję,
daj sobie szansę.

Prawdę w tobie przebudzi twoja własna inteligencja i mądrość...
obie mieszkają w twoim wnętrzu i czekają na twoje polecenia
... są na twoje usługi,
chcą cię uczyć i rozwijać...
wszystko posiada swoje nasienie... również twoje myśli.

I z myśli przychodzi cierpienie
i radość
i szczęście
i miłość...
wszystko rodzi się w nas z naszej myśli...
i albo z nas wychodzi i działa
i rozwija się inspirowane przez nas...
i mocno manifestuje się na zewnątrz...
albo spalamy tą myśl
i nie pozwalamy jej dalej podróżować.

Kiedy umysł jest w stanie własnych wyborów,
tych wyborów przybywa...
i to od nas zależy czy będziemy cierpieć czy radować się...
to my budujemy swoje fundamenty zadowolenia...
i kiedy operujemy tymi prawdami
to te nigdy nas nie uszkodzą...
a wówczas w naszym sercu kwitnie miłość
i czyni nasz umysł czystym
i daje życiu zestaw możliwości...
nie czujesz bólu,
ponieważ miłość przebacza,
a kiedy przebaczasz
w tej samej chwili puszczasz ból...
otwierasz bramy więzienia i lecisz wolny jak ptak...

więc widzisz, że cały ten proces
twojego szczęścia i radości mieszka w tobie...
a kiedy jesteś szczęśliwym człowiekiem
nie wyrządzasz szkody innym.

Namaste

Vancouver
13 Dec. 2015

WIESŁAWA