MIECZ PRAWDY

MOŻESZ BYĆ PIERWSZYM

Chcesz być szczęśliwy?
Wówczas nie przeceniaj mocy swojego umysłu
ale umieść światło w sercu...
umysł człowieka to taki jarmarczny harmider
a serce to samotna jaskinia w Himalajach
i wypisz swoje imię w swoim sercu a nie w umyśle...

zapisane w sercu będzie niczym w marmurze
zapamiętają cię ludzie na zawsze
pełny umysł to życiowa pustka
lęk ze smutkiem
opróżnia tylko nasze siły
...i nie strzeż się nikogo bardziej jak sam siebie
nie masz nadto większych wrogów
niż ty sam jesteś dla swojego ducha, serca, umysłu...
nie buduj bajek, że najbardziej cię rani drugi człowiek

... twoja życiowa wizja jest tylko i wyłącznie twoim dziełem
to w twoim umyśle jest ukryta twoja wrogość, brak życzliwości
za wszelką cenę chcesz wypowiedzieć wojnę
i to cię najbardziej boli, że jej wygrać nie możesz
chociaż siedzisz na szczycie i kontrolujesz innych ludzi
ale możesz sobie tylko przewertować parę stronic...
bo bez prawdziwego oszacowania siebie, wybaczenia
twoje serce jest jak skała.

Bóg pomaga tylko tym ludziom
którzy sami sobie chcą pomóc
i tym Bóg jest gotów wybaczyć
którzy studiują własne serce...
wprzódy osądzaj sam siebie.

Prawdziwy chrześcijanin, człowiek bogobojny
powinien działać tak jakby całe zbawienie zależało od niego
a modlić się tak jakby wszystko zależało od Boga.
I to nie kaznodzieja wyznacza wartość twojej duszy
nie szacuje jej sensu wieczności...

człowiek musi wiedzieć
nie będzie nosił korony w Niebie
jeśli nie był nosicielem krzyża na Ziemi...
odkryj tą prawdę a będziesz Wielki.

To ciężkie czasy uczą nas
- kim jesteśmy
i pokazują kim tak naprawdę możemy się stać
nie można zobaczyć wielu klejnotów swojego życia
kiedy ich nie położymy na czarnym aksamicie...
chociaż szatan może się z nas naigrywać od czasu do czasu
Bóg wymaże nasze kleksy i wkłada w nas mądrość...
dla ludzi możesz być ostatnim
lecz dla Boga będziesz pierwszym...
i nie przejmuj się opinią ludzi
kiedy twoje serce jest czyste i szczere
to nie szacunek ludzi tylko Boga
powinien być dla ciebie najważniejszy.

Namaste

Vancouver
8 Jan. 2015

WIESŁAWA