MIECZ PRAWDY

MIŁOSIERDZIE

Miłosierdzie, to cudowna maść Boga...
to promień światła, który promieniuje coraz dalej i dalej...
promień światła, który emituje od tysiącleci
i oświeca umysły wszystkich boskich dzieci...
promień światła, który oświetla Ziemię od Wschodu do Zachodu
i wszystkie krainy jakie kolejno pojawiły się na tej Ziemi...

miłosierdzie to święta więź między ludźmi i Bogiem...
a strażnikiem Miłosierdzia jest Chrystus - strażnik kosmicznego porządku.

Chrystus - duchowa mądrość w służbie niezliczonej liczbie ludzi
od zamierzchłej przeszłości do dzisiaj,
który nieustannie przynosi nam na Ziemię prezenty...
to Ten, który jest z nas wszystkich najbardziej sprawiedliwy,
przychodzi jako Syn Boży ale w ludzkim przebraniu...

i kiedy się zjawia w naszym życiu
to tak jakby się piekło spotykało z niebem...
grzeszni wychodzą na spotkanie Syna Sprawiedliwości,
ale nie po to aby czerpać od Niego nauki, tylko Go ranić...
nie po to aby radować się i rosnąć
ale po to aby podkładać Mu nogi aby Ten upadł.

Od dawna światu znane jest miłosierdzie,
Wedy oznaczyły go słowem "Maitreya",
Koran słowem "Rahmat",
a chrześcijaństwo słowem "Chrystus"
ale wszystkie te pojęcia oznaczają jedno
"MIŁOSIERDZIE NAD ŚWIATEM"...

i co jakiś czas przychodzi do nas na świat Miłosierdzie w ludzkim płaszczu
i podbija miejsca, gdzie ludzie nie mają w sercach Boga...
i nie patrzy jakie musi ponieść ofiary:
prześladowania, tortury, przeżyje wszystkie próby...
i chociaż musi na tej Ziemi umrzeć
w swoim czasie znowu przychodzi ten Syn ze Wszechświata
- Światło Mądrości i Miłującej Dobroci...

Boskie Miłosierdzie nie robi różnic między narodami,
nie patrzy na nasz kolor skóry, na odmienność religii,
tradycji, kultury, bogactwo, kastę, inteligencję...
pomimo tych wszystkich różnic daje nam wszystkim nadzieję
na kwitnące i beztroskie życie...
daje nadzieję na zakończenie cierpienia ludzkości...

Bóg i Jego Syn, naucza na wiele sposobów
Maitreya - Rahmat - Chrystus
to znaczy: WSPÓŁCZUJĄCE SERCE...
Bóg chce abyśmy wszyscy byli jedną zdrową rodziną,
bezpieczną i harmonijną...
narodem żyjącym na Ziemi
zamożnym i kwitnącym
i abyśmy wszyscy doświadczali wielkiego spokoju.

Namaste

Vancouver
29 June 2015

WIESŁAWA