MIECZ PRAWDY

MIŁOŚĆ BOGA - WIECZNA I BEZINTERESOWNA

Wieczna Prawda jest Wieczną Miłością...
a to jest stan czystej i niczym niezakłóconej Boskiej Świadomości.
Kiedy wchodzimy w taki stan rozpoznajemy w sobie
wewnętrzne Światło Chrystusa, który jest Jednością z Bogiem...
-”Ja i Ojciec Jedno jesteśmy!”

To ta Boska Świadomość rozpala w nas to
- wewnętrzne Światło Chrystusa
utrzymuje go jako Wieczny Płomień
w już Kryształowym Sercu.

I widzimy te symbole w naszym świecie
- Płonące Serce Jezusa Chrystusa
- Wieczna Lampka w kościele...
ale czy my zadajemy sobie trud
aby znaleźć odpowiedź, skąd wzięły się te symbole?
Czy przechodzimy obok nich obojętnie?!

„Ja i ojciec Jedno jesteśmy!
Ja żyję w Ojcu a Ojciec we mnie!”
Te słowa mówią nam
- wszystkie rzeczy są stworzone z Inteligentnej Energii
i są częścią Jedynego, który ożywia się we wszystkich rzeczach
i wyraża bezwarunkową Miłość dla całego swojego stworzenia.
... według Prawa Jedności, które zawiera Święte Nauki
które wyjaśniają tą tajemnicę i biologiczny mechanizm
Świadomości Chrystusowej.

Wieczna Prawda - Światło Chrystusa (Krista)
budujemy go w sobie, tutaj w ziemskiej materii
wyrażając dobroć... na obraz Miłości Bożej...
- kto wniesie w swoje serce
wewnętrznego Ducha Świętego rozpali w swoim sercu
ten Wieczny Ogień - dar dla anielskich ludzi.

Prawo Jedności opiera się na duchowej prawdzie
która tworzy nowy świat... i wznosi człowieka
ale już opartych na naukach Jezusa Chrystusa
-”Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.”
ponieważ wszyscy jesteśmy z tego samego Źródła.

Każda dusza odbywa tą samą duchową podróż
ale każda dusza ewoluuje na różnych liniach czasu
... wówczas kiedy zapali w sobie
wewnętrzne Światło Chrystusa...
czyli stanie się Jednością z Bogiem.

Obecnie na Ziemi szykują się wielkie zmiany
Starożytna Rasa Założycieli... ma nam dużo do powiedzenia
- to Szmaragdowy Zakon, odpowiedzialny
... za obecny Cykl Wniebowstąpienia.

Tworzą ponownie energetyczne połączenia
które istniały dawno temu między wszystkimi
żywymi istotami... ale to przymierze - Szmaragdowe
zostało złamane... ale teraz odzyskują
nasze prawdziwe życie.

Ożywiają stare Szmaragdowe Przymierze
- podarowano je anielskim istotom bardzo dawno temu
kiedy wybieraliśmy się na Ziemię
w celu wznoszenia się... aby uzyskać
całkowitą duchową wolność...
wolność od cyklów reinkarnacji... aby się stać
- Suwerenem Wszechświata, który odzwierciedla
Prawdziwą Naturę Boga.

Vancouver
11 June 2023

WIESŁAWA