MIECZ PRAWDY

MĄDROŚĆ KONTRA GŁUPOTAOdwieczna to prawda,
że mędrcy zyskują więcej od głupców
niż głupcy od mędrców…
ponieważ mędrcy unikają błędów głupców,
a głupcy nigdy nie wykorzystają do końca wiedzy mędrców…
ponieważ myślą, że są bezbłędni...

i w którym miejscu jest ta siła człowieka,
która popycha go ku mądrości, albo głupocie?

Najważniejsze to utrzymanie równowagi w swoim życiu,
uznanie wielkich mocy wokół nas i w nas…
i kiedy jesteś w stanie to zrobić
jesteś mądrym człowiekiem…
i jest to siła i moc nawet biednego, ale mądrego człowieka,
cenniejsza niż wielkie bogactwo głupiego.

Dla wielu ludzi to cud jaki zdarza się w ich życiu
bywa początkiem ich mądrości,
ponieważ każda mądrość zaczyna się od zdumienia…
to wówczas skłaniasz serce do rozeznania...

i trzeba wiedzieć, że żaden człowiek nie rodzi się mądry
ale w swoim czasie dojrzewa do mądrości
i zbiera jej owoce.
Ale i żaden człowiek mądry nie jest na tyle rozsądny,
aby chociaż 5 minut w ciągu dnia nie poddał się jakiejś głupocie.

Szukając mądrości człowiek milczy, słucha, pamięta, praktykuje
i po tych wszystkich etapach dopiero bierze się za nauczanie.
Inna strona mądrości to zachowanie tajemnicy.
Mądry człowiek waży słowa o innych…
nie wyrzuca ich tajemnic na światło dzienne…
zachowuje sam dla siebie to co w ich życiu najgorsze,
bo nikt na świecie nie jest doskonały…

i wszyscy jesteśmy prowadzeni przez własny los
i każdemu może się wszystko wydarzyć…
a w życiu wielką jest sztuką robienie rzeczy,
które eliminują nasze własne niedoskonałości…
bardziej wielkie niż sterowanie ludzkimi sprawami,
o których często nie mamy pojęcia.

Kiedy brak nam mądrości
umieszczamy innych w sztywnych formułach
i zbyt często naprawiamy to co nie wymaga naprawy…
i jest to tylko taniec z naszymi własnymi iluzjami...

a dzisiejszą plagą na tym świecie jest to,
że zbyt wielu naprawia osoby, które nie są uszkodzone…
toteż popatrz uważnie na tego człowieka,
który tak dokładnie wie wszystko o tobie…
ponieważ to on chce zrzucić na ciebie całe swoje zło…
i nie ma w nim umiejętności filtrowania rzeczy fałszywych i prawdy…
nie ma w nim wartości pochodzących z serca…

w życiu człowieka bywa również i mądra złość,
którą głupcy poczytują jako nienawiść…
jest ona niczym innym, jak ogniem z krzemienia…
i jest bardzo potrzebna,
aby wydobyć tę iskrę, która da nam wewnętrzny ogień,
który wzrasta w nas i daje moc…

czym większy ten ogień wyciosany z krzemienia
to i nasza moc jest większa…
a moc mądrości
to najcenniejsze błogosławieństwo dla człowieka.

1 March 2018
Vancouver

WIESŁAWA