MIECZ PRAWDY

MĄDROŚĆ I WSPÓŁCZUCIE

Jeśli człowiek żyje czystym życiem
nic nie może go zniszczyć.
A kiedy jest jeszcze dla siebie samego lampą
trzyma się własnej prawdy
i jest to dla niego najlepsze schronienie.
To wewnętrzna lampka jest kluczem do naszego szczęścia...
wewnętrznego pokoju.

Wewnętrzny spokój jest korzyścią człowieka
ścieżką po skarby mądrości
zawieszone we wszystkich zakątkach Wszechświata...
wszyscy mamy do nich dostęp...
to czy je osiągniemy zależy tylko od nas samych.

Spokojni ludzie rozwijają w sobie szczęśliwe życie
zmieniają swoje drogi
wypełniają spokojem swoje dni
budują własny umysł
i poziom miłosierdzia własnego serca.

Aby uzyskać oświecenie
człowiek musi rozwijać dwie cechy
mądrość i współczucie...
to są dwa skrzydła, które pracują razem
aby umożliwić człowiekowi latanie.

Prawdziwe współczucie nie oczekuje nagrody
nawet najprostszego "dziękuję"...
współczucie wynika z mądrości
tak jak mądrość ze współczucia...
i obie te cechy wspierają wszystkie inne cnoty
na naszej najwyższej drodze.

W drodze do oświecenia jest ważne
aby nie uciekać od odpowiedzialności
nie obciążać swoją osobą innych
umieć dbać o siebie i bliźnich...
tylko takie działania wprowadzają nas
 w większe widzenie rzeczywistości.

Ten większy widok
uzyskujemy już przez dwoje oczu
mądrości i współczucia.

Namaste

Vancouver
1 May 2015

WIESŁAWA