MIECZ PRAWDY

MĄDROŚĆ...

czy w dzisiejszym świecie pełnym nacisków, materializmu,
konkurencji, efektywności wyników ona jeszcze istnieje?

Mądrość wraz z miłością jest niezbędna dla ludzkiego życia
wyjaśnia, że każdy rodzi się od Boga, woli i zrozumienia.
Wola odczuwa miłość i zrozumienie mądrości...
są one całkowicie niezależne
lecz miłość jest zależna od jakości człowieka mądrości
i odwrotnie...

związek człowieka z człowiekiem
to światło płomienia i jego ciepło...
jest to stowarzyszenie ciepła z miłością
i światła z mądrością.
W ramach daru życia daje nam wolną wolę i zdolność zrozumienia.
Toteż szczerze kochając możemy osiągnąć mądrość.
Naprawdę mądry człowiek kocha Boga i bliźniego...
kocha to co dobre i prawdziwe...

osoba, która nie ma miłości do bliźniego
tylko do siebie
może być intelektualnie sprytną
może mieć nabytą wiedzę
ale nie będzie duchowo mądra
bo tak naprawdę nie zna prawdziwej miłości
... ani jej nie chce.
Podobnie kiedy osoba odrzuca duchowe rzeczy
i opiera się wyłącznie na ziemskich pomysłach.

Mądrość duchowa opiera się na duchowych pojęciach
i głębokiej świadomości człowieka.
Ludzie pozbawieni Boskiego Światła
mogą być mądrzy w oczach świata
ale tak naprawdę nie są mądrzy.

Często mądrość wiąże się ze starością
ponieważ to ci ludzie
osiągają taki potencjał przez swoją duchową podróż
szacunek do Boga i do bliźniego...
poruszają się przez swoje życie z bezwarunkową miłością
i trwa to przez całe życie...
mądra osoba rozwija w sobie wiele zalet:
takich jak miłość, uczciwość, współczucie, empatię,
sprawiedliwość, niewinność, pokorę, wie co jest dobre i prawdziwe.

W historii każdej kultury i religii te cechy zostały ujęte
i określają takich ludzi jako mądrych...
"Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!"

Miłość generuje ciepło i mądrość
... czyli światło
widzimy życie w świetle...
a mądrość nie jest wytworem nauki
to życie pozwala nam ją pozyskać
kiedy człowiek rzeczywiście kroczy z Bogiem
osiągnie mądrość w swojej życiowej szkole...

lecz kiedy mądrość staje się zbyt dumna
przestaje być mądrością, przestaje być miłością...
taka osoba nie umie płakać, śmiać się, jest zbyt poważna, egoistyczna
i pozyskuje innych dla siebie.

Namaste

Vancouver
26 Feb. 2015

WIESŁAWA