MIECZ PRAWDY

KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆŚwiadomość jest ścieżką do nieśmiertelności,
bezmyślność jest drogą do śmierci,
bezmyślni są już za życia martwi
a przecież można namówić własny umysł do życia wędrówki.
Można oczyścić wewnętrzną wizję,
która zaciemnia nasz umysł ...

Użyj trochę wysiłku
dopóki nie zobaczysz nic oprócz światła.
Jeśli będziesz świadomy, czujny, dobry, czysty,
będziesz zdolny żyć z całością.

Kiedy będziesz poza przymusem i kontrolą,
nic cię nie zatopi,
będziesz wyspą,
której nie pochłonie żaden potop.

Przecież można kochać ludzi
bez narzucania im własnej woli,
żyć z ludźmi i ich nie kontrolować ...
i to jest najwyższa cnota!

A może jednak ty wolisz stawać na szczycie
i z pogardą patrzysz na tłumy w dolinie,
trzymasz ludzi w rywalizacji między sobą
i ciągle wzbudzasz ich pragnienia
aby ich umysły były chore?

Nie idź po próżności,
Niebo nie działa na tych zasadach,
lepiej wziąć na swoją łódkę tylko tyle
aby można było bezpiecznie dopłynąć do celu

- powrócić do stanu pierwotnego!

Mądrzy nie muszą nic udowadniać,
ludzie ciągle udowadniający nie są mądrzy ...
tylko światło podtrzymuje sekret duszy,
budzi ludzką świadomość i mówi:

- tylko Prawda rozumie uniwersalny język ...
a z fontanny życia przypłynie wszystko
co działa w kosmosie świadomości.

Toteż ty człowieku
wycofaj własny umysł
a zrozumiesz wszystkie rzeczy,
wzlecisz poza czas i życie...
na potężnych skrzydłach.

Namaste

Vancouver
9 March 2013

WIESŁAWA