MIECZ PRAWDY

KOBIETA - PIĘKNA OPOKA SPOŁECZEŃSTWA
I GOSPODARKI - JANUSZ KORWIN-MIKKE
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Kobieta - piękna opoka społeczeństwa i gospodarki - Janusz Korwin-Mikke