MIECZ PRAWDY

KLUCZE DO MĄDROŚCI I WIEDZYWiedza jest nabyta w procesie uczenia się.
Mądrość jest umiejętnością zastosowania tej wiedzy w drodze doświadczenia
bez konieczności myślenia o tym co człowiek robi.
Jest jeszcze duchowa mądrość, której Źródłem jest Bóg.

Istnieje różnica między mądrością i wiedzą.
Można czytać książki, uczestniczyć w kursach,
szukać zrozumienia życia za pomocą filozofii,
można coś powtarzać, interpretować
ale to wszystko bywa martwe,
dopóki człowiek nie zrozumie własnego sensu bytu.

Ludzie spędzają całe życie w poszukiwaniu wiedzy,
próbują zdobyć mądrość
a zbyt często popadają jedynie w paplaninę umysłu...
i najczęściej nie rozumieją sensu własnego życia.

Bywa, osiągają jedynie kłamstwo
i za jego pomocą uganiają się za szczęściem...
nie osiągnie szczęścia ten, który ciągle się lęka,
który ciągle kształtuje strach i rozsiewa go po świecie...
i ten, który zbyt mocno troszczy się o materialne rzeczy.

Prawdziwe szczęście wynika z nas samych,
to nasz sposób myślenia o naszym życiu,
to nasz stosunek do drugiego człowieka
a kluczem do naszego szczęścia jest myśl.

Myśl jest siłą,
nasze życie jest zawsze następstwem naszej myśli....
spójrz tylko na rzeczywistość przez pryzmat Bożej wyobraźni.
Wgląd w absolutną jedność ludzkiej egzystencji
jest najgłębszą wiedzą jaką człowiek może uzyskać.

To nie religia jest największą wiarą...
tylko stworzenie swojego życia przez zjednoczenie z Naturą Boską....
i to jest największa tajemnica ludzkiego życia i wiecznego szczęścia,
całkowite odnowienie i wyzwolenie.
Człowiek budzi się na podobieństwo Boże.Bywają w życiu chwile,
których nie mogę znieść
i proszę Boga aby zabrał mi ten ból.
Ale Bóg odpowiada: NIE!
Proszę Boga o cierpliwość,
ale On odpowiada: NIE!
Proszę Boga o szczęście,
Ale i tu Bóg odpowiada: NIE!

Wszystko to musisz osiągnąć w życiu sama,
przez twoje trudności i wzloty rozwija się twój duch,
musisz rosnąć na własną rękę
aby doświadczyć wszystkich tych rzeczy.
Dałem ci narzędzie do modelowania życia - myślenie,
a ty kształtuj nim własne życie...
dla marzyciela życie jest wieczne...
lecz pamiętaj nie ma szczęścia bez miłości...
i wszystko o co możesz mnie prosić,
proś abyś mogła kochać innych,
tak jak ja kocham ciebie i wszystkich ludzi.

To miłość Boga spełnia,
że człowiek otrzymuje klucze do całej wiedzy, mądrości i mocy...
i zobacz jak niewiele potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego życia.

Namaste

Vancouver
4 May 2013

WIESŁAWA