MIECZ PRAWDY

KIM JESTEM?Kim jestem i dlaczego tu jestem?
...oto jest moje największe pytanie.

Nie łatwo mi odpowiedzieć bo twarz Prawdy jest obojętna na moje dociekania.

Odważna i zaskakująca Prawdo,
ja na tej Ziemi ludek mały i samotny, podróżuje przez przypadkowe przestrzenie
i otwieram różne drzwi w poszukiwaniu ciebie,
a cała ta moja droga, wygląda na to, jest zupełnie obojętna dla ciebie,
bo co nie wybiorę, ty milczysz pozwalając mi wątpić.

Wszystkie znaki z nieba i gwiazd mówią mi - „bądź odważna, szukaj prawdy”...
i jakże ja mam to uczynić, kiedy widzę tylko wokół siebie pięści wrogo zaciśnięte...
i kiedy chcę wejść w poszukiwaniu ciebie na nową scenę świata,
wtedy kurtyna opada i wychodzi przed nią minister nienawiści...
i wychylają się zza jego pleców twarze patrzące na mnie z pogardą.

I słabnie serce w swej pracy
a ciałem miota dreszcz,
jakże w takim chaosie, w takiej sprzeczności odnaleźć Prawdy drzwi?

Prawda tak jak Ziemia zawieszona jest w gwiezdnej przestrzeni,
skryta dla ludzi jak sam Bóg...
i ślepe oczy człowieka niewiele o Nim wiedzą.

Prawda tak jak i dusza w ciele tkwi ukryta
i tylko jej esencja na świat przenika jak woń różanego olejku z kwiatu róży...
a ta ubrana w boski welon chociaż człowiek nadał jej imię

... i spójrz jej w oczy,
ujrzysz nieskończoność i własne odbicie,
wstrzymasz swój oddech, poczujesz się jak płetwonurek w oceanie,
jaki nie zrobisz ruch, twoje odbicie razem z tobą idzie.

Do poznania siebie potrzebne jest serce
lecz lustro serca musi być wyczyszczone
a dusza mocno zatopiona w nektarze ambrozji.
Inaczej nie zaznasz szczęścia, nie poznasz prawdy!

Otwórz szeroko bramy swojego więzienia,
gdy te drzwi są szeroko otwarte, poszerz pierścienie bycia,
pozbądź się plątaniny myślenia,
żyj w ciszy!

Wówczas usłyszysz jak śpiewa ptak, piana morska,
jak gra na lutni wiatr...
otwórz okno w twoim sercu,
niech twój duch lata...

Kim jestem!?
Duszą naszych dusz, istotą absolutną,
która jest niewidzialna jak wiatr
i jak wiatr zostaje przeniesiona do następnej egzystencji istnienia...
przejawiać nową pasję.

Namaste

Vancouver
14 March 2013

WIESŁAWA