MIECZ PRAWDY

JEZUS CHRYSTUS NA WYŁĄCZNOŚĆ

Dostaliśmy dzisiaj taki oto email:

Temat: Wezwanie przed sądowe

Szczęść Boże!

Zgodnie długotrwałą obserwacją strony vismaya-maitreya.pl oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wzywam do NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA wykorzystywania wizerunku Religii Katolickiej na Państwa bluźnierczej i okultystycznej stronie vismaya-maitreya.pl a w szczególności symbolów religijnych, wizerunku Jezusa i Maryi Niepokalanej.

Wiązanie i utożsamianie wizerunków Kościoła Katolickiego z treściami o tematyce okultystycznej, energetycznej, magicznej, buddyjskiej, demonistycznej, numerologicznej jest obraźliwe i niestosowne. Państwa działania i szerzenie okultyzmu może sprowadzać wiele dusz na potępienie co może potwierdzić wielu egzorcystów i przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Państwa próba połączenia nauk Kościoła Katolickiego z wszelkiego rodzaju okultystką jest mylne i niestosowne. O ostatecznym rachunku dusz potępionych, winy i współwiny dowiedzą się Państwo w dniu swojej śmierci i podczas Sądu Ostatecznego.

Mają Państwu 48 godzin na usuniecie: bądź wszelkich wizerunków, symboli, ikon, obrazów Kościoła Katolickiego ze strony bądź dostosowanie strony we współpracy z Kapłanem Katolickim w zgodności z naukami Kościoła Katolickiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

--
Z Bogiem!
Damian Dynarowicz
Administrator

Serwis Chrzescijanie.pl
Społeczność Chrześcijan w Polsce

Biuro Obsługi Klienta
Goldix Systems
NIP 573-250-43-98
REGON 240322947

E-mail: chrzescijanie.pl@gmail.com
E-mail: info@goldixsystems.com
Adres: http://www.chrzescijanie.pl
Kontakt: http://www.chrzescijanie.pl/help/contact

Matko Jasnogórska, módl się za nami.

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI - czy właśnie nie tak nawołują wszystkie odłamy chrześcijaństwa?

Ale jak widać nie każdemu jest dane otworzyć własne drzwi dla Chrystusa, chrześcijanie rozumują objawienie Chrystusa w kategoriach wyłączności, spychają Boga wyłącznie do jednego wyznania, a przecież Bóg jest wszędzie, nawet jak wszyscy nie mogą Go usłyszeć i rozpoznać Jego dzieł.

Bóg prowadzi nieustanny dialog ze wszystkimi ludźmi, różnych wyznań i NIKT nie ma prawa tego dialogu przerywać.

Wiara w Chrystusa to rodzaj wiedzy, który jest powszechnie dostępny dla wszystkich, bez specjalnej interwencji Boga, bez prawa wyłączności tylko dla uprzywilejowanych grup i ten fakt jest niezaprzeczalny i nie objęty żadnym ludzkim prawem, a bezpodstawne straszenie ludzi sądami, paragrafami, tudzież integrowanie w cudzą wiarę jest karalne, bynajmniej w moim kraju, którego jestem obywatelką i to właśnie taka osoba, która mnie w ten sposób prześladuje może mieć potężny problem z wymiarem sprawiedliwości.

Jak można zamknąć ludziom usta za prawdę, Chrystus jest rodzajem Prawdy Uniwersalnej, cały świat bez względu na religię jest natury Bosko-ludzkiej i Bóg życzy sobie aby cała ludzkość została harmonijnie połączona w Bogu, albowiem jeden jest Bóg dla wszystkich ludzi: wierzących i niewierzących, a pośrednikiem między Bogiem i ludzkością jest Jezus Chrystus. I żaden człowiek tego faktu zmienić nie może.

Z punktu widzenia chrześcijan wygląda na to, że tylko oni mają prawo na wyłączność na Jezusa Chrystusa w dodatku w taki sposób w jaki oni sobie życzą, tak jak oni tworzą wartości osobiste dla wszystkich ludzi, a to już jest potężna manipulacja ludzkimi umysłami i osobistym życiem, która przekracza Miłość Boga i naszą wolną wolę.

W rzeczywistości nasze życie jest prawdą, to my ludzie tworzymy świat i rzeczywistość, to my tworzymy "Królestwo Boga”. Wszystkie formy przymusu czy to politycznego, społecznego i religijnego nie są dobre dla ludzi, którzy w większości objawiają swoje prawdy na własnej interpretacji. I jest to sprawa mocno dyskusyjna czy cała ludzkość powinna żyć pod dyktando naszych wspaniałych braci chrześcijan, czy naprawę ich wiedza i życiowe postawy są ponad wszystko, czy naprawdę mogą być tylko i wyłącznie mediatorami i nauczycielami dla reszty świata a my wszyscy bez wyjątku mamy ich słuchać i posłusznie wykonywać wszystkie polecenia/rozkazy?

Ja katoliczka (z dziada pradziada) odpowiedź mam tylko jedną i możecie się ze mną zgodzić lub nie, nie ma to dla mnie większego znaczenia - podążaj za Chrystusem i wsłuchuj się w głos własnego serca, z uwagą słuchaj co do ciebie mówi wewnętrzny Przewodnik, ponieważ każdy ludzki krzew jest połączony z Bogiem. Tylko ludzka miłość do Boga daje człowiekowi moc i wgląd we wszystkie rzeczy. To Bóg obdarza ludzi wewnętrzną wiedzą, mądrością, które są dostępne dla ludzi wszystkich wyznań i przekonań, w tej kwestii nie ma tu prawa wyłączności!!!

I nie twórzmy na tym świecie nowego imperializmu, wyłączności nawet na Miłość do Boga, Chrystusa, i nieważne jak to nowe imperium będzie się nazywać... nie osądzajmy, nie straszmy; już nam wystarczy, że nas prześladują globaliści, więc nie upodabniajmy się do nich.

Należy także już wiedzieć, że wiara nie jest przymusem, narzucaniem własnej ideologii... albo ją przyjmujesz albo nie!!! ... i nie wytaczaj armat, nie strasz sądem, bo to tylko źle świadczy o tobie, że to ty nie masz nic wspólnego z Jezusem Chrystusem!!!

Mam pełne prawo nosić na sobie i własnych rzeczach wizerunek Jezusa i Najświętszej Maryji, mam prawo się do Nich modlić i Ich wielbić... nikt tego nie może mi zabronić, żaden sąd czy nawet Papież.

Toteż i ty nie baw się w sąd kapturowy bo ja się nie ulęknę, gdyż Jezus Chrystus jest ze mną i wyciągnął mnie już nie z jednej opresji zadanej ręką ludzką i nie tylko. Ja jestem niezależnym głosicielem prawdy, która żyje na tym globie w każdej kulturze i w każdej religii.

Życie człowieka, który podąża drogą Chrystusową to nie zlecenie według danej religii czy polityki, tylko głoszenie opowieści o cudownych Bożych czynach danych dla wszystkich ludzi, którzy przyjmują we własnym sercu Chrystusa. Na tej drodze nie możemy zatrzymać nikogo, czy to ateisty, czy buddysty (oni także szanują Chrystusa, czy się komuś podoba czy nie!), ponieważ Jezus Chrystus nie jest własnością tylko jednego kościoła - to jest dopiero sekciarstwo i zaprzeczenie tej Wielkiej Prawdy, że Bóg kocha każdego człowieka, że każdego chce zbawić, nie jest Mu obojętny los nawet największego grzesznika, a człowiek ma prawo do dowolnej drogi w kierunku Chrystusa... i nie jest ważne jak to robi, ważne, że się zbawi... !!!

WAŻNE, ŻE NIE ZACHOWA JEZUSA CHRYSTUSA TYLKO DLA SIEBIE WE WŁASNYM DOMU, WAŻNE, ŻE DZIELI SIĘ NIM Z CAŁĄ LUDZKOŚCIĄ!

Każda istota ma prawo do Boskiego ciepła, do Boskiej szczęśliwości i nie ma większej Mocy niż Chrystus we mnie, dzięki Niemu spływa na mnie życie i światło, wolne od wszelakich ograniczeń i zakłóconej wolności.

W imię Jezusa:
Wtedy Jan rzekł do Niego: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. (Mat. 9, 38-40)

PS: I obserwuj nas chrystusowy człowieku, dajemy ci czas nieokreślony, więcej niż 48 godzin, może nauczysz się od nas tolerancji i prawdziwej bezwarunkowej miłości do wszystkich ludzi i do Boga.

I w żaden sposób nie jesteś w stanie zabronić mi kochać Jezusa i Boga według moich upodobań... nie jesteś w stanie włożyć mnie we własne ramki, nie masz prawa mnie osądzać, do tego ma Prawo tylko Bóg.

Jam Jest bramą otwartą i przyjmuję Chrystusa całym sercem swoim i żaden człowiek zamknąć jej nie może, ponieważ ja nie akceptuję żadnych uwarunkowań od innego środowiska ani od niczego co mnie otacza - JEDYNIE OD BOGA, od Dobra, od mojego Jam Jest. Wielbię Chrystusa i błogosławię i wysyłam w przestrzeń w obfitości każde Jego Słowo.

Niech Boskie Światło i Miłość spłyną błogosławieństwem na wszystkich tych, którzy odradzają się w Prawdzie i w Sercu Jezusa Chrystusa, niech na całą Ziemię spłynie zrozumienie, harmonia i Boski spokój.

Vancouver, Brytyjska Kolumbia, Kanada,

19 Sep 2012

Wiesława
Rose of Sharon