MIECZ PRAWDY

JESTEŚ NA TEJ ZIEMI TYLKO PRZEJAZDEM

Każda żywa istota ma jedno podstawowe życzenie
- być szczęśliwą i unikać cierpienia.
Nawet małe dzieci, zwierzęta i owady mają to życzenie...
ponieważ to było głównym pragnieniem od początku istnienia...
i to pragnienie żyje w nas cały czas...
nawet podczas snu...
i my ludzie ciężko pracujemy,
aby spełnić to swoje życzenie.

Ale ludzie w poszukiwaniu własnego szczęścia wyszli mocno na zewnątrz
a tu zamiast szczęścia spotkali cierpienie...
i w ten sposób zatapiają się w swojej zewnętrznej ścieżce
a ich szczęście i spokój maleje...

do czego zmierzam?

Pokazuję drogę jak znaleźć prawdziwe szczęście i wolność...
uwolnić się od cierpienia.
Wszystkie nasze problemy tworzone są przez nasz umysł
i nasze niekontrolowane czyny, w których brak jest cnót.
Te nasze niecnotliwe działania są źródłem naszego niepokoju,
początkiem wszystkich naszych nieszczęść i wielkich cierpień.

Tylko kontrolując nasz umysł odkrywamy ścieżkę do Oświecenia.
Ważne jest na tej drodze praktykowanie dawania i przyjmowania,
przeciwdziałanie egoizmowi i porzucenie rozpamiętywania przeszłości
... inaczej utoniemy we własnym egoizmie i zagubimy czystość serca,
nie umiejąc dać szczęścia innym w naszym codziennym życiu,
tym samym gubiąc swoje.

Wszystkie życia doświadczenia zdobyte podczas wszystkich wcieleń przechowywane są w twoim przyczynowym umyśle. Kiedy pozytywne doświadczenia, cnoty i mądrość osiągną pewien poziom częstotliwości, wówczas automatycznie budzą się w nas dary i mądrość, które są przechowywane w tej części świętego umysłu.

Ta droga do oświecenia zwana również "drabiną Jakubowowej świadomości" przynosi duży duchowy sukces. Wszystkie cnoty, dobre czyny zbierane są w skarbcu naszego ciała i zostają wykorzystane, kiedy nadchodzi właściwa pora... wówczas rozpoczyna się transformacja... taki człowiek wychodzi ze swojego kokonu i wspina się jeszcze wyżej, spotyka nieskończone piękno i zaczyna świecić światłem prawdziwego życia.

Taki człowiek ewoluuje i przejdzie jeszcze przez wiele poziomów, jego ego odradza się na innej płaszczyźnie - Wyższego Ja.

Ale w drodze do prawdziwego Domu jeszcze musi przejść przez tzw. "siedem niebios"... najważniejsze są te trzy ostatnie, kiedy je przejdzie już się nie odrodzi na Ziemi. To wówczas następuje Wniebowstąpienie.

Wniebowstąpienie to wyzwolenie od narodzin i śmierci. Dusza wchodzi w płaszczyznę mentalną, nie ma już płaszczyzny przyczynowej, staje się wyzwolona.

W życiu człowieka największym bogactwem jest:
-umieć podbić złego człowieka własną miłością
-zdobyć go przez własną dobroć
-pokonać skąpca hojnością
-zniszczyć kłamstwo prawdą...
-...i nawet jak masz w ręce ostatni kęs jedzenia umieć się nim podzielić...

wówczas będziesz czarodziejem własnego życia, ponieważ przepłyniesz ze świata zewnętrznego do swojego wnętrza i poznasz jego szeroki zakres otwierając własne serce i umysł.

I pamiętaj, jesteś na tej Ziemi tylko przejazdem... a dni twojej podróży mijają szybko.

Namaste

Vancouver
14 May 2016

WIESŁAWA