MIECZ PRAWDY

JA I MÓJ OJCIEC JEDNO JESTEŚMY

My ludzie - nasienie Boga, które wcześniej czy później doprowadzi nas do Królestwa Niebieskiego, czyli do Świadomości Chrystusowej co dla nas ludzi jest prawdziwym duchowym odrodzeniem.

Człowieku, jesteś pojedynczą falą wielkiego oceanu i Bóg cię stworzył na swój obraz i podobieństwo.

Co to jest Chrystusowy Umysł?

To jest świadomość, w której funkcjonował Jezus Chrystus i nie bez kozery apostoł Paweł powiedział: "Takiego bądźcie względem siebie upodobania jakie było w Chrystusie Jezusie" (Filipian 2:5) (chodzi tu o to aby nasz umysł był taki, który był w Jezusie Chrystusie)... i mówił także Izajasz (45:6): "Ja jestem Pan i nie ma innego."... czyli Uniwersalny Umysł Boski.

Świadomość Chrystusa oznacza dwie różne rzeczy dla różnych ludzi. Zanim człowiek nie osiągnie 5 wymiaru świadomości ciężko mu pojąć ten termin i będzie zawsze utożsamiał go z wartościami materialnymi.

Człowiek z 5 wymiaru to Bóg w realizacji, poprzez przebudzoną Energię Kundalini osiąga 7 czakrę korony... ale z tego wymiaru duchowe serce znane także jako "Hridayam" jeszcze otwiera się i ponownie się zamyka a związek z Bogiem nie jest trwały.

Bardziej zaawansowany stan to całkowite otwarcie duchowego serca, które się już nie zamyka, jest to wyzwolenie i ten etap już odbywa się na 6 poziomie świadomości człowieka. Te osoby mają już doskonałe połączenie z Bogiem, człowieka słuchają anioły. Ci ludzie to często avatarzy, którzy w wyjątkowych okolicznościach (rzadko) schodzą na Ziemię pomagać ludzkości w podnoszeniu ich świadomości. Jednym z nich na Ziemi był Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus odnosi się do świata fizycznego, do nas ludzi, jest dzieckiem Bożym ale jest On wielką bezcenną perłą, skarbem zakopanym w polu, który z małego ziarenka gorczycy wyrósł w wielkie drzewo. Chrystus to cząstka Ducha Świętego umieszczona w łonie matki, który został rzucony w otchłań ciemności... ten Duch, który umarł z miłości a następnie objawił się ponownie do życia wiecznego.

W tym mroku niezrozumiałe światło rodzi się i świeci dalej... a jest Nim Syn Boży, którym dana osoba staje się.

Chrystus to Światło Prawdy, który mówi: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem"... On jest Światłem Ojca, bez którego nie ma światła w Niebie i na Ziemi.

Kiedyś Jezus powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."... i czymże jest to światło w człowieku - to Energia Kundalini... już świeci w nim, kiedy osiąga 4 czakrę. Taki człowiek wyzbywa się ziemskich marzeń i rozpoczyna zupełnie inne życie, już na wyższym poziomie... nabywa pole, ale już nie materialne i uprawia je dalej... a to są już medytacje, modlitwy, kontemplacje, ten człowiek ubiega się o miłość Boga. I tak pomału Energia Kundalini osiąga poziom 7 czakry i dociera do Hridayam - Duchowego Serca.

Trzeci wymiar to jeszcze dwoistość, taki człowiek huśta się między światem materialnym i duchowym ale niestety ten materialny go dominuje.

Czwarty wymiar to wymiar iluzoryczny, ciągłe starania i poszukiwania czegoś na tej Ziemi, paranie się eksperymentami, pracami naukowymi, które czasami nie wnoszą w życie człowieka dobrej energii.

Piąty wymiar - szukanie mądrości.

Szósty wymiar - otwarcie serca  duchowego - Hridayam i osiągnięcie Świadomości Chrystusowej.

Kiedy 2000 lat temu na Ziemi pojawił się Jezus Chrystus nastąpił proces ponownego przyłączania ludzkości do Świadomości Chrystusowej, czyli obudzenia nas z iluzji  (wyrywania z trzeciego i czwartego wymiaru świadomości)... i przywrócenia pamięci komórkowej.

Świadomość Chrystusa to stan umysłu i to jest ten cel nas ludzi aby taką świadomość osiągnąć, przywrócić w nas cechy boskie.

Jezus pokazał nam bardzo wyraźną drogę: modlitwy, medytacje, pomoc innym, ucieczkę od materializmu... nie ma innej drogi aby Wniebowstąpić.

Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię aby dać nam przykład, nauczał nas jak połączyć nasze fizyczne ciało z Duchem Świętym w nas. Nauczał nas przykładem jak żyć w doskonałej Prawdzie, stąd Jego słowa: "Ojciec i ja jedno jesteśmy" - czyli manifestacja doskonałego człowieka na Ziemi, wibracja wystarczająco wysoka aby stworzyć Niebo na Ziemi i otrzymać prawa do tej Ziemi.

Królestwo Boże jest w nas... to znaczy taki człowiek został przyłączony do Świadomości Chrystusowej, która jest bramą prowadzącą nas do domu (Raju)... tu na Ziemi.

W wielu naszych ciałach rozpoczęła się już re-aktywacja Wyższego Ja, odzyskujemy własną Świadomość Chrystusową, którą dał nam jako nasze dziedzictwo Bóg. Ten aktywujący kod połączy nas z powszechną Świadomością Chrystusową... wówczas otrzymujemy pamięć komórkową. Jest to niesamowite doświadczenie... cała nasza wiedza, mądrość, którą zgromadziliśmy w ciągu wszystkich swoich wcieleń wyświetli się w nas. Pamiętam ten okres u siebie, trwało to kilka miesięcy non stop, dzień i noc bez przerwy... moja pamięć komórkowa otworzyła się nagle po pięknej wizji z Jezusem Chrystusem w listopadzie 2000 roku.

Wówczas jeszcze nie rozumiałam co to znaczy, przez moje 3-cie oko był wyświetlany film z rzeczami, z którymi na pewno nie miałam w tym życiu do czynienia. Zaczęło się od bardzo prostych schematów, niczym wykres EEG mózgu, później widziałam już różne bardziej zaawansowane pisma, bryły geometryczne, wzory matematyczne, symbole astrologiczne, zestawy numerów, wiedzę na temat ziół, budowę anatomiczną człowieka i trudno tu dziś wymienić wszystkie rzeczy jakie tam zostały wyświetlone.

Wówczas rozpoczyna się również wielkie oczyszczanie serca... i wcale nie jest to piękny proces, przeżyjemy jeszcze raz wszystkie nasze poprzednie emocje, traumy i to w krótkim czasie a nasze serce będzie galopować, pękać na kawałki, będziemy "umierać" kilka razy na dzień... ale jest to proces niezbędny do uaktywnienia szablonu DNA i aktywacji 4 głównych ośrodków mózgu. Inne czakry również będą w procesie oczyszczenia i przebudowy, wszystko zostanie aktywowane do komunikacji z Bogiem i przyłączeniem do Źródła. Ten proces zwany jest również "chorobą świętych", bywa długi i bolesny. Wszystkie czakry, meridiany muszą być zrównoważone i dostosowane do najwyższych częstotliwości. W tym procesie gra rolę już nie 7 głównych czakr ale bierze jeszcze udział 8 morfogenicznych (wyższych) czakr już poza ciałem.

Świadomość Chrystusowa to stan naszej prawdziwej natury, nasze Wyższe Ja, nasze dziedzictwo jako dziecka Boga. Świadomość Chrystusowa jest nie tylko dla chrześcijan ale dla wszystkich ludzi i wyraźnie o tym mówił Jezus Chrystus - przyszedł zbawić wszystkich ludzi, niezależnie od ich koloru skóry czy religii i życiowej ścieżki, którą obrali... w końcu wszystkie religie prowadzą w to samo miejsce.

Słowa Jezusa Chrystusa mówiące o tym, że Królestwo Niebieskie jest w tobie znaczą, że jest to wymiar świadomości, który może się w nas w każdej chwili pojawić... i wyjaśniał dalej, że to nie jest coś co ludzie będą mogli zobaczyć i wskazać palcem... to coś czego nie zniszczy ani woda, ani ogień, ani mol... uniwersalne i ponadczasowe, nasz wewnętrzny skarb... i tak jak już wcześniej wspominałam w swoim czasie odkopiemy ten nasz wielki skarb... ta wiedza, mądrość budzi się w nas, kiedy jesteśmy gotowi... i mówi dalej Jezus "Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mat 6:33)... wszystko to co człowiek zdobył podczas ziemskiego życia i w przerwach między życiem w stanie bardo... a my musimy tylko dobrze zrozumieć Boski Plan wobec nas.

13 Oct. 2015
Vancouver

WIESŁAWA