MIECZ PRAWDY

I TY MOŻESZ BYĆ BUDDĄ

Mądrość jest światłem dnia i ochroną nocy,
jeśli człowiek ją posiada nic nie może go zastraszyć,
nic nie może go zniszczyć
i żyje w radości, pokoju, miłości

... i nie ma radości bez wolności,
bez wolności człowiek nie może być szczęśliwy,
bez wolności szuka dla siebie schronienia...
... i nie szukaj go na zewnątrz,
nie kop bunkrów pod ziemią
tylko wypełnij swój umysł spokojem...

to nasza myśl czyni nasz świat
ale nasz świat to nie tytuł mistrza,
to nie bycie cudownym uzdrowicielem,
to nie bycie wszechwidzącym jasnowidzem,
to nie posiadanie największych bogactw świata i bycie potężnym władcą,
nasz świat to nasze przebudzenie,
gdzie można już rozpuścić swój strach, cierpienie,
uzyskać mądrość i zrozumienie...
narodzić się od nowa...

twoja świeca zapala tysiąc innych świec
i twoje szczęście, miłość się zwiększa
i rośnie twoja życzliwość, empatia, współczucie...
twoje słowa odzwierciedlają twoje pragnienia
a twoje serce jest czułe na krzywdy innych...

przebudzenie - to wyższy stan świadomości,
nie chce już wojny, rozlewu krwi...
jeśli podbija drugiego człowieka
to tylko przez miłość, dobroć, hojność,
podbija kłamstwo prawdą...

i ty możesz być Buddą,
kiedy pozwolisz sobie na to wielkie zdarzenie,
śmierć i zmartwychwstanie...
na tą wielką transformację twojego umysłu.

Namaste

Vancouver
23 Jan. 2016

WIESŁAWA