MIECZ PRAWDY

I STAŁA SIĘ ŚWIATŁOŚĆ

Człowiek ma trzy serca:
jedno jest fizyczne
i może być cięte nożem chirurga.
Drugie psychiczne,
które jest prowadzone przez uporządkowany umysł.
Trzecie duchowe
a to ma kontrolę nad sercem fizycznym i umysłem zarazem.

To trzecie serce nie podlega smutkowi, bólowi i cierpieniu.
W tradycji hinduskiej Duchowe Serce jest to czakra Anahata,
znajduje się w przestrzeni między piersiami.

Czakra Anahata jest zbudowana na podstawie dwóch trójkątów.
Jeden jest skierowany w górę, stanowi ludzką działalność, jest to siła rosnąca.
Drugi trójkąt skierowany w dół - jest Łaską Bożą, albo siłą malejącą.

Według tradycji żydowskiej razem tworzą gwiazdę Dawida.
A w tradycji chrześcijańskiej ten układ dwóch trójkątów nazywa się
Krzyżem Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa.

Gdy umysł jest kierowany do Serca Duchowego ten osiąga głęboki stan
a w Duchowym Sercu zapala się światło
i rośnie w człowieku jak poranna mgła.

Światło i światło... i jest w nim różnica...
jedno oświeca, drugie daje olśnienie,
już nie jesteś dzieckiem ciemności
kiedy światło zapala się w twoim sercu,
wypełnia w tobie i wokół ciebie twoją całą przestrzeń.

Żyjesz w pełni światła...
i rośniesz jakby ktoś wypełniał cię powietrzem...
rośniesz do wielkich rozmiarów
a to wszystko czyni światło w twoim sercu!

Święty jest człowiek, który idzie po ciemnych drogach
ale jest w świetle,
gdziekolwiek się znajdzie niesie własne słońce.

Jeśli posiadasz światło wewnątrz widzisz je na zewnątrz.
Światło świeci przez człowieka na rzeczy...
a to światło daje jeszcze więcej...
wiedzę, mądrość, zrozumienie...
jest światłem życia.

Rosnąca w tobie siła,
która cię wznosi i przyzywa do wielkich działań...
i malejąca siła,
która już niczego nie pragnie tylko powrotu do Domu.

I teraz pomyśl,
która ta siła jest potężniejsza:
rosnąca czy malejąca?

I stała się światłość
i można zobaczyć jeszcze więcej.

Namaste

Vancouver
8 Nov. 2014

WIESŁAWA