MIECZ PRAWDY

GRANICE TWOJEJ ŚWIADOMOŚCI

Żadna przeszkoda nie jest tak wielka,
aby nie można było jej pokonać.
Prawdziwa wolność, to nie niepewność i zamieszanie,
nie kute na cztery nogi interesy naszych przyjaciół w naszym domu...
fałszywe i podstępne, ograniczone masą przepisów.

Prawdziwa wolność nie zna lęków,
a w obecnym życiu swoboda praktycznie w ogóle nie istnieje...
tylko ogień i dym, raz widzisz go na prawo raz na lewo
i ciągle drżysz, że dosięgnie twojego domu...

i czym większa na świecie technologia,
tym bardziej nasza wolność jest ograniczona i tym większy budzi się terror...
i po jednej stronie są ci co walczą o nasze życie w wolności,
o prawa do naszego mówienia i często krzyczą głośno, aby ich usłyszano...
a po drugiej stronie stoi tyran, który narzuca nam swoje poglądy, nauki,
zmusza do życia w swojej prawdzie,
a skoro tego nie chcemy zakuwa nas w kajdany...
w imię demokracji...

wolność to forma życia bez jakichkolwiek obciążeń,
a już na pewno nie uszkadzanie człowieka godności...
a jeszcze wziąć do tego wolny umysł,
który rządzi swoim zasobem intelektualnym, swoją wiarą, swoją twórczością...
to już otwieramy światło na Wyższe Prawdy,
nie ograniczone w żadnej religii czy sekcie,
które podbijają umysły ludzi...
i tak jesteśmy ich niewolnikami...
i tak sam czynisz, że jesteś ich ofiarą.

Uszlachetnij swoje życie... daj sobie szansę...
wypełniaj tą wielką misję względem siebie,
a nie podłączasz się do brutalnej siły
i twoja wolność na tym się kończy...
wolny człowiek nie pyta, co jego kraj zrobił dla niego...
wolny człowiek patrzy, co może zrobić dla swojego kraju...
nasz kraj to delikatna roślina, należy go chronić,
a że jest niczym twoja matka, więc ty najlepiej go ochronisz...
i nigdy nie licz w tym względzie, że go ochroni ktoś z pożądaniem absolutnej władzy...
ale zdajmy sobie też sprawę aby naszej wolności nie zdobywać poprzez przemoc...
i zdajmy sobie sprawę, że kiedy tłumiona jest prawda, nie ma wyzwolenia.

Prawda i wolność, albo idą w jednej parze,
albo giną we wspólnej niedoli...
ale i taka jest Prawda,
że nasza wolność rozciąga się w granicach naszej świadomości.

Vancouver
9 Jan. 2017

WIESŁAWA