MIECZ PRAWDY

GNIEW

Gniew... jaki on jest
dobry czy zły?

gniew jest namiętnością moralną
właściwą postawą ludzi sprawiedliwych...

ale pamiętaj
w gniewie nie można być zapalczywym

sam gniew nie jest złą cechą
kiedy zabiera głos w ważnej sprawie
kiedy zatrzymuje bluźniercze i obelżywe słowa
kiedy blokuje nienawiść, gwałt, zabójstwa i wojny
kiedy niszczy wszystko to co działa przeciw bliźniemu,
w dodatku temu który nie ma w sobie żadnej winy...

jakże można mocno krzywdzić człowieka
przez samą nieczystą mowę
przez przekleństwa, bluźnierstwa, kłamstwa...
to te cechy rodzą oszustwa, krzywoprzysięstwo
i inne większe i mniejsze szyderstwa
wszystkie wyrządzają krzywdę człowiekowi.

Moralny gniew
wada czy zaleta?
czy aby Bóg się na nas nie gniewa?
czy potrafi się powstrzymać
kiedy dzieje się krzywda niewinnemu?

Czy ojciec karcąc swoje
niegrzeczne dziecko
jest złym ojcem?

Nie, wykonuje tylko swój ojcowski obowiązek
wskazuje dziecku właściwą drogę
a skoro dziecko traci z pola widzenia to co dobre
wybiera nierząd, nieczystość, wyuzdanie
i kiedy nie słyszy ojcowskich próśb, nauk
sprawiedliwy ojciec wybucha gniewem
i wymierza najbardziej kochanemu dziecko karę...

ale ojciec jak Bóg w Niebie
nie jest zapalczywy
sprowadza swoje dzieci na właściwe drogi
przez doświadczenie kary
prowadzi swoje dzieci do doskonałości
przez swoją miłość, ale w ręku trzyma rózgę...

i Bóg nas hartuje
chociaż tak bardzo miłuje
kiedy człowiek przez to przejdzie
wszystko zniesie, zrozumie i wybaczy wszystkie urazy
będzie na tyle mądry, że za wszystko co przeżył na tym świecie
podziękuje Bogu
tak jak mądre dziecko swojemu ojcu
kiedy wyrośnie na mądrego i sprawiedliwego człowieka...

mądrość jego serca, uświadomi mu fakt
że to wszystko było dla jego dobra
i słodka dla jego duszy będzie ta prawda!

Namaste

Vancouver
15 Sep. 2014

WIESŁAWA