MIECZ PRAWDY

GŁUPOTA ZAWSZE CHCE BYĆ SILNIEJSZA

Im więcej człowiek wie
tym więcej wybacza...
kochające serce
otwiera się na mądrość.

Lepiej jest milczeć
niż prowadzić dyskusje z głupkiem
i nie daj się takiemu człowiekowi ściągnąć do jego poziomu
tak nisko aby go nienawidzić
bez względu na to jaką będzie stosował prowokację.

Często spotykasz w życiu osobę głośną, nieznośną
która mocno nakreśla swoje terytorium gdzie tylko postawi swoją stopę...
to jest model człowieka - drapieżnika.
Drapieżnik poluje na łagodność, spokój, dobro, słodycz
które węszy jako słabość...
uderzać w słabość uznaje jako swoją doskonałość
moment triumfu...
a jednak biedne jest ich życie.

Człowiek jest tajemnicą
ale jeśli chce być człowiekiem
musi poznać tą tajemnicę
czyli samego siebie
wystrzegać się cynizmu udającego mądrość...
to dopiero ślepota
i wielki paradoks mądrości i głupoty...

I wielka to prawda
aby znaleźć mądrość
wprzódy trzeba zanurzyć się w błocie

bez tego nie uzyskasz dobrego rozeznania.

I jedno jest pewne
głupiec zawsze będzie sobie obcierał
mądrzejszym od siebie gębę...
nie umie ani wybaczyć
ani zapomnieć...
będzie ranił drugiego człowieka
z premedytacją przez całą wieczność.

I naprawdę trzeba mieć w życiu dużo szczęścia
aby spotkać na swojej drodze życia mądrego człowieka...
i poszanuj go, drugiego takiego możesz już nie spotkać.

Namaste

Vancouver
3 May 2015

WIESŁAWA